Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Meme CA sonrası T7 vertebra metastazı olan hastanın rehabilitasyon sonuçları Olgu sunumu

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, cilt.26, sa.2, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

MENİSKÜS YARALANMASINA SEBEP OLAN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

1. Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Meni̇sküs Yaralanmasina Sebep Olan Faktörleri̇n incelenmesi̇

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017, ss.1029

Menisküs Yaralanmasına Sebep Olan Faktörlerin İncelenmesi

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Meme CA sonrası T7 vertebra metastazı olan hastanın rehabilitasyon sonuçları Olgu sunumu

5.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Türkiye, 20 Mayıs 2015, cilt.26, ss.119