Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Meme CA sonrası T7 vertebra metastazı olan hastanın rehabilitasyon sonuçları Olgu sunumu

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, vol.26, no.2, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MENİSKÜS YARALANMASINA SEBEP OLAN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

1. Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017

Menisküs Yaralanmasına Sebep Olan Faktörlerin İncelenmesi

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017

Meme CA sonrası T7 vertebra metastazı olan hastanın rehabilitasyon sonuçları Olgu sunumu

5.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 20 May 2015, vol.26, pp.119