Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Incorporating heterogeneity into the prediction of total claim amount

HACETTEPE JOURNAL OF MATHEMATICS AND STATISTICS, cilt.47, sa.5, ss.1321-1334, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sağlık Sigortasında Toplam Hasar Tutarının Kestirimiiçin Tek kısım ve İki kısım ModellerinKarşılaştırılması

İstatistikçiler Dergisi: İstatistik&Aktüerya, cilt.9, ss.87-97, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

RISK MEASUREMENT FOR MOTOR THIRD PARTY LIABILITY INSURANCE IN TURKEY

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, cilt.33, sa.1, ss.103-111, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Kredibilite Kuramında Panel Veri Modelleri ve Trafik Sigortası için Bir Uygulama

İSTATİSTİKÇİLER DERGİSİ:İSTATİSTİK VE AKTÜERYA, cilt.3, sa.1, ss.17-36, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Prediction of Claim Probability Using Tree-based Methods

4th International Researchers, Statisticians And Young Statisticians Congress, İzmir, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2018

Generalized Additive Models: An Application for Turkish Motor Third Party Liability Insurance Claim Size Data

18. International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017

Modelling Number of Claims and Prediction of Total Claim Amount

14th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics, 19 - 25 Eylül 2016

Modeling Number of Claims and Prediction of Total Claim Amount

International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM), Rhodes, Yunanistan, 19 - 25 Eylül 2016, cilt.1863 identifier identifier

Usage of Frequency Severity Models in Pricing of Health Insurance

3th Conference of Health Economics, Türkiye, 8 - 09 Aralık 2016

Risk Measurement for Claim Amounts of A Turkish Private Health Insurance Company

2nd International Researchers-Statisticiansand Young StatisticiansCongress, Ankara, Türkiye, 4 - 08 Mayıs 2016

Risk Measurement of Claim Amounts of A Turkish Private Health Insurance Company

2th International Researchers - Statisticians and Young Statisticians Congress, 4 - 08 Mayıs 2016

Hasar Sayısı Verisinin Modellenmesi Özel Sağlık Sigortasi için Bir Uygulama

2. Ulusal Sigortacılık ve Aktüerya Kongresi, Türkiye, 17 - 18 Eylül 2015

Hasar Sayısı Verisinin Modellenmesi Özel Sağlık Sigortası İçin Bir Uygulama

II. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 - 18 Eylül 2015

Marginal Models An Application to Insurance Data

55th Meeting of the EWGCFM, Ankara, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2015

Modeling Claim Severity in Motor Insurance Copula Approach

9th International Statistic Days Symposium, Antalya, Türkiye, 10 - 14 Mayıs 2014

Trafik Sigortasında Risk Ölçümü

8. Uluslararası İstatistik Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2013

Zaman Serilerinde Benzerlik Araştırması Türkiye Trafik Sigortası için Bir Uygulama

I. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi, Ankara, Türkiye, 5 - 06 Haziran 2013

Stochastic Mortality Models An Application to Turkish Mortality Data

8th International Statistics Days Symposium, Eskişehir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2012

Kredibilite Modellerinin Türkiye de Trafik Sigortasına Uygulanması

7. Uluslararası İstatistik Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2011

Kesilmiş Dağılımların Sigortacılıkta Kullanımı

10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 27 Mayıs - 29 Nisan 2009