Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2007 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Aktüerya Bilimleri Bölümü

  • 2017 - 2017 Araştırmacı

    Universita Degli Studi di Padova, Biyoistatistik, Epidemiyoloji ve Halk Sağlığı Biriminde

  • 2014 - 2015 Araştırmacı

    Universita Degli Studi di Padova, Biyoistatistik, Epidemiyoloji ve Halk Sağlığı Birimi