Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Psychosocial Status of Turkish Families of Pediatric Cancer Patients

JOURNAL OF TRANSCULTURAL NURSING, vol.31, no.3, pp.227-241, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Multidimensional pruritus assessment in hemodialysis patients.

BMC nephrology, vol.20, pp.42, 2019 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Supporting Family Caregivers of Turkish Elders: A Systematic Review

JOURNAL OF HOSPICE & PALLIATIVE NURSING, vol.18, no.3, pp.256-267, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Older diabetic patients' attitudes and beliefs about health and illness

JOURNAL OF CLINICAL NURSING, vol.23, pp.3077-3086, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The effect of light therapy on the sleep quality of the elderly: an intervention study

AUSTRALIAN JOURNAL OF ADVANCED NURSING, vol.31, no.2, pp.31-38, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier

Nursing Students' Leadership and Emotional Intelligence in Turkey

JOURNAL OF NURSING EDUCATION, vol.50, no.5, pp.281-285, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Social Policies Regarding Elderly People in Turkey and in the World

TURKIYE FIZIKSEL TIP VE REHABILITASYON DERGISI-TURKISH JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION, vol.56, no.1, pp.30-33, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Yaşlılığı Algılama Anketi Kısa Formu (Brief Aging Perceptions Questionnaire: B-APQ) Türkçe Versiyonu: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, vol.6, no.3, pp.149-157, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kronik hastalık Yönetimi ”Hemşire Perspektifi”

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, pp.14-18, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Frailty Prevalence and Characteristics in Older Adults with Hematologic Cancer: a Descriptive Study

ASIA-PACIFIC JOURNAL OF ONCOLOGY NURSING, vol.6, no.1, pp.43-49, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

Geriatric Assessment in Oncology: G8 Screening Too Validation and Reliability Study

TURK ONKOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY, vol.34, no.4, pp.236-242, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda 5-D Kaşıntı Ölçeği nin Geçerlik-Güvenirlik Çalışması

Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi, vol.9, no.4, pp.455-461, 2018 (Other Refereed National Journals)

Diyabetli Erişkin Hastalarda Sağlık Okuryazarlığı: Ölçek Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi, vol.9, no.3, pp.314-321, 2018 (Other Refereed National Journals)

Translating a US Early Palliative Care Model for Turkey and Singapore

ASIA-PACIFIC JOURNAL OF ONCOLOGY NURSING, vol.5, no.1, pp.33-39, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Öğrenme Ortamı Olarak Huzurevi: Öğrenci Gözü ile Değerlendirme

SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.3, pp.29-33, 2017 (Other Refereed National Journals)

Yaşlı onkoloji hastalarına bakım veren bireylerin yaşamında oluşandeğişikliklerin belirlenmesi

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilmleri Dergisi, vol.10, no.3, pp.158-167, 2017 (Other Refereed National Journals)

Health Literacy: Nurses Perception

Ponte, vol.73, no.11, pp.38-48, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ageism Attitude towards Elderly: Young Perspective

International Journal of Caring Sciences, vol.10, no.2, pp.819-827, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Coaching Family Caregivers to Become Better Problem Solvers When Caring for Persons with Advanced Cancer

JOURNAL OF SOCIAL WORK IN END-OF-LIFE & PALLIATIVE CARE, vol.12, pp.63-81, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

Alzheimer Hastasının Hemşirelik Bakımı Günlük Yaşam Aktivitelerini Sürdürmek ve Desteklemek

Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, no.22, pp.9-11, 2015 (Other Refereed National Journals)

Nurses Views Related to Transcultural Nursing in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING SCIENCES, vol.6, no.2, pp.201-207, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye`deki Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezlerinin Profil Çalışması

Akademik Geriatri Dergisi, vol.4, no.1, pp.37-45, 2012 (Other Refereed National Journals)

Demanslı Hasta Bakımı ve Bakım Modelleri

Hacettepe Universitesi Saglik Bilimleri Fakultesi Hemsirelik Dergisi, vol.18, no.2, pp.79-88, 2011 (National Refreed University Journal)

TÜRKİYE’DE MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM KAPSAMINDA İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİK EĞİTİMİNİN DURUMU

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.14, no.1, pp.50-58, 2011 (National Refreed University Journal)

Yaşlı Bireylerde Uyku Sorunlarının Çözümünde Işık Tedavisinin Kullanımı

Akademik Geriatri Dergisi, vol.2, no.3, pp.192-195, 2011 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de Mezuniyet Sonrası Eğitim Kapsamında İç Hastalıkları Hemşirelik Eğitiminin Durumu

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.14, no.1, pp.50-58, 2011 (Other Refereed National Journals)

Yaşlıda Pasif İntihar: Olgu Sunumu

Akademik Geriatri Dergisi, vol.2, no.3, pp.192-195, 2010 (Other Refereed National Journals)

Dünyada ve Ülkemizde Romatoloji ve Romatoloji Hemşireliği

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.2, no.1, pp.48-57, 2010 (Other Refereed National Journals)

Alzheimer Hastalarına Bakım Verenlerin Yaşadıkları Güçlükler

Hacettepe Universitesi Saglik Bilimleri Fakultesi Hemsirelik Dergisi, vol.16, no.3, pp.32-49, 2009 (National Refreed University Journal)

Geriatri Hemsireligi

Akademik Geriatri Dergisi, vol.1, no.2, pp.73-81, 2009 (Other Refereed National Journals)

Hemşireler İçin Geliştirilen Yaşlı Değerlendirme Formu ve Geriatrik Sorunlar

Turk Geriatri Dergisi, vol.8, no.2, pp.94-100, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hemşirelerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniklerinde Yatan ya da Polikliniğe Başvuran Hastaların Ağrı Sorununa Yönelik Yaklaşımları

TÜRKİYE FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON DERGİSİ, vol.54, no.4, pp.157-163, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hemşirelerin Rehabilitasyon Hizmetleri ve Rehabilitasyon Hemşireliğine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi

MN Dahili Tip Bilimleri Dergisi, vol.3, no.1, pp.24-31, 2008 (Other Refereed National Journals)

Aterosklerotik Kalp Hastalıklarından Korunma ve Hemşirenin Sorumlulukları

İç Hastalıkları Dergisi, vol.15, no.3, pp.125-130, 2008 (Other Refereed National Journals)

Hemodiyaliz Hastalarının Yalnızlık Düzeylerinin Belirlenmesi

Nefroloji Hemşireliği Dergisi, vol.4, no.1, pp.42-48, 2006 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Pruritus and Nursing Approach in Chronics Renal Failure Patients

2nd International Congress of Nursing, 13 - 15 April 2018

HEMŞİRE GÖZÜYLE INTERDİSİPLİNER GERİATRİK DEĞERLENDİRME

11 Akademik Geriatri Kongresi, Turkey, 19 - 23 April 2018, pp.65-66

PRURITUS AND NURSING CARE IN ELDERLY PATIENTS

International Congress on Multidisciplinary Approach to Elderly Health and Care, 22 - 23 March 2018, vol.150

PSYCHOMETRIC CHARACTERISTICS OF TURKISH VERSION OF BRIEF AGEING PERCEPTIONS QUESTIONNAIRE: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

International Congresson Multidisciplinary Approach to Elderly Health and Care, 22 - 23 March 2018, pp.123-124

Caregiver outcomes of geriatric oncology patients

44th Biennial Convention, Indianapolis, United States Of America, 28 October - 01 November 2017

A Pilot Study: Student Nurses Perceptions about Nursing Home as a Learning Environment

44th Biennial Convention, Indianapolis, United States Of America, 28 October - 01 November 2017

ULUSAL BÜYÜK ANNELER-BÜYÜK BABALAR GÜNÜ

9. ULUSAL YAŞLILIK KONGRESİ, Kırşehir, Turkey, 4 - 06 May 2017

Kanser Hastasına Bakım Vermek Öğrenci Hemşire Deneyimleri

10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Kongresi, Turkey, 28 - 30 April 2011

Yaşlı Bireyde Genel Bakım Prensipleri

Geriatri Hemşireliği Kursu, Turkey, 24 November 2016

Geriatrik Hematoloji Hastalarının Topluma Kazandırılması

Geriatrik Hematoloji Kongresi, Turkey, 7 January - 08 October 2016

Palliative and Supportive Care in Turkey Literature Review and Current Status of Research

Sigma Theta Tau International’xxs 27th International Nursing Research Congress, 25 - 29 July 2016

Health Literacy Scale Validity and Reliability for Turkish Diabetic Patients

Sigma Theta Tau International’xxs 27th International Nursing Research Congress. 2016, 25 - 29 July 2016

Yaşlılarda Düşmeler ve Önlenmesi

Geriatri Hemşireliği Kursu, Turkey, 09 June 2016

Yoğun Bakımda Hasta Ziyareti ve Aileye Yaklaşım

II. Dâhili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Turkey, 19 - 22 May 2016

Elderly Diabetic Patients Attitudes and Beliefs about Health and Illness

Sigma Theta Tau International’xxs 26th Nursing Research Congress, 22 - 27 July 2015

End of Life Family Caregiving in Turkey

3rd International Congress on Gerontology and Geriatrics, 27 - 29 November 2015

Palyatif Bakım Güncel Literatür

17 Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Turkey, 20 - 23 October 2015

Cildimizi Koruyalım UV ve Cilt Kanserleri

15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Oturumu, Turkey, 2 - 06 September 2013

Communities Ageism Attitude towards Elderly

20th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics, 23 - 27 June 2013

Hemşirelerin Mesleğe İlişkin Profesyonel Tutumlarının Belirlenmesi

12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Turkey, 19 - 23 April 2013

Öğrencilerin Bakışı ile Sağlık Hizmetlerinde Ekip Anlayışı

12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Turkey, 19 - 23 April 2013

Effect of Light Therapy on Sleep Quality of Elderly People

2nd International Congress on Gerontology and Geriatric Medicine, 25 - 29 February 2012, vol.8, pp.17

Göz Ardı Edilen Geriatrik Sendromlar Yaşlıda Uyku Sorunları ve Hemşirelik Yaklaşımı

Akademik Geriatri Kongresi 2012 Geriatri Hemşireliği Kursu, Turkey, 23 - 27 May 2012

Geriatrik Bireyin Değerlendirilmesi

Akademik Geriatri Kongresi 2011 Geriatri Hemşireliği Kursu, Turkey, 25 - 29 May 2011

Sağlık Alanında Eğitim Alan Öğrencilerin Mizah Algısı ve Mizah Yoluyla Başa Çıkma Şekilleri

10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Kongresi, Turkey, 28 - 30 April 2011

Hemşirelerin Transkültürel Hemşirelikle İlgili Görüşleri

10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Kongresi, Turkey, 28 - 30 April 2011

Kadın ve Kanser

Kastamonu Üniversitesi Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu Kanser Haftası Kanser ve Sağlık Paneli, Turkey, 06 April 2011

Geriatrik Sendromlarda Hemşirelik Yaklaşımı

Akademik Geriatri 2010 Geriatri Hemşireliği Kursu, Turkey, 26 - 30 May 2010

Bakım Verenlerde Oluşabilecek Sorunlar ve Bakım Verenlerin Sağlığının Korunması

Özürlüler için Evde Rehabilitasyon ve Bakım Projesi Eğitimi, Turkey, 8 - 09 April 2010

Sakinlerin Gözlüğünden Huzurevinde Yaşam: SWOT Analizi Sonuçları

II Uluslararası Katılımlı Geriatrik Fizyoterapistleri Kongresi, Turkey, 11 - 13 November 2009

Yaşlı Tedavisinde Multidisipliner Yaklaşım Klinik Problem Çözmede Hemşirelik Yaklaşımı

II. Uluslararası Katılımlı Geriatrik Fizyoterapistleri Kongresi, Turkey, 11 - 13 November 2009

Yaşlılarda Pasif Özkıyım Olgu

Akademik Geriatri 2009, Turkey, 20 - 24 May 2009

Solunum Sistemi Olan Hastayı Tanılama

III. Göğüs Hastalıkları Hemşireliği Kursu, Turkey, 18 - 19 December 2008

Hemşireler İçin Genel Fizik Muayene Kursu

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Hemşirelik Çalışma Grubu Aylık Bilimsel Toplantıları, Turkey, 30 October 2008

Evaluation of nursing students’ leadership and emotional intelligence: A comparative study

4th International Nursing Management Conference, Antalya, Turkey, 13 - 15 October 2008, pp.72

Strains of Caregivers of Alzheimer Patients

18th Alzheimer Europe Conference, 22 - 25 May 2008

Dünyada ve Türkiye de Sosyal Bakım Modeli

2. Ulusal Evde Bakım Kongresi, Turkey, 20 - 23 April 2008

Elderly with The Perspective of Youths

IIIrd International Social and Applied Gerontology Symposium in Turkey, 16 - 18 April 2008

Çalışma Ortamında Hemşirenin Sağlığının Korunması

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ibn-i Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Klinik Sorumlu Hemşireleri IV. Eğitim Sempozyumu, Turkey, 19 - 22 March 2008

Hemodiyaliz Hastalarının Yalnızlık Düzeyinin Belirlenmesi

7. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Turkey, 16 - 20 September 2005

Books & Book Chapters

Palliative Care

in: Primary Care Interprofessional Collaborative Practice, Terry Mahan Buttaro, Patricia Polgar-Bailey, Joanne Sandberg-Cook, JoAnn Trybulski, Editor, Elsevier, pp.107-116, 2019

Yaşlı Sağlığı

in: SparksTaylor’ın Hemşirelik Tanı Referans El Kitabı, Karahan Azize, Kav Sultan, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.641-729, 2019

Evde Bakım Kapsamında Bakım Verenler

in: Evde Bakım. Yaşlılığa Çok Yönlü Bakış. Yaşlı Bakımı Kitap Serisi., Emine Özmete, İmatullah Akyar, Editor, Hedef CS Basın Yayın, pp.124-131, 2018

Yaşlı Bakım Teknikerinin Rol Tanımı ve Yasal Sorumlulukları

in: Evde Bakım. Yaşlılığa Çok Yönlü Bakış. Yaşlı Bakımı Kitap Serisi., Emine Özmete, İmatullah Akyar, Editor, Hedef CS Basın Yayın, pp.46-51, 2018

Nöbetler

in: Palyatif Bakım Semptom Yönetimi ve Yaşam Sonu Bakım, Yasemin Yıldırım, Çiçek Fadıloğlu, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.611-621, 2018

Evde Bakım Hizmetlerinin Tanımı ve Tarihsel Gelişimi

in: Evde Bakım. Yaşlılığa Çok Yönlü Bakış. Yaşlı Bakımı Kitap Serisi, Emine Özmete, İmatullah Akyar, Editor, Hedef CS Basın Yayın, pp.14-20, 2018

Palliative and End-of-Life Care

in: Primary Care A Collaborative Practice, Terry M Buttaro, JoAnn Trybulski, Patricia Polgar-Bailey, Joanne Sandberg-Cook, Editor, Elseiver Company, pp.94-108, 2017

Hemşirelikte Araştırma

in: Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamaları, Sevgisun Kapucu, Rabia Kahveci, Editor, SAGE Yayıncılık, pp.105-152, 2017

Beden Sağlığında İç Denge: Homeostazis

in: İnter-disipliner Yaklaşımla Gençliğin Umudu Toplumun Beklentileri, Aylin Görgün Baran, Mehmet Çakır, Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.29-37, 2016

Stres ve Stresle Başetme

in: İç Hastalıkları Hemşireliği Akıl Notları, Tülin Bedük, Editor, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, pp.35-43, 2016

Romatoloji Hemşireliği Rol ve Sorumluluklarına Genel Bakış

in: Romatoloji Hemşireliği ve Klinik Uygulamalar, Fatma İlknur Çınar, Editor, DEOMED REKLAM VE YAYINCILIK, pp.1-6, 2015

Rehabilitasyon Hemsireligi ve Kulturel Bakim

in: Rehabilitasyon Hemsireligi Uygulamaya Guncel Yaklasim, Leyla Ozdemir, Hatice Sutcu Cicek, Editor, Nobel Akademik Yayincilik, pp.373-385, 2014

İnterdisipliner Rehabilitasyon Ekibi, Ampütasyonlu Kişiler İçin Klinik Rehabilitasyon Yönetimi, Politravma

in: Rehabilitasyon HemşireliğiUygulamaya Güncel Yaklaşım Rehabilitation Nursing A contemporary Approach To Practice, SÜTÇÜ ÇİÇEK Hatice , ÖZDEMİR Leyla , Editor, NOBEL Akademik Yayıncılık, pp.1-470, 2014