Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Inventory of Large Mammal Species in the Ilgaz Mountains (Çankırı): A Major Ecological Corridor in Anatolia

Hittite Journal of Science Engineering, cilt.7, ss.73-80, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Urban Faunal Dynamics of Beytepe Campus, Ankara: Three Case Studies for Vertebrate Animals

C O M M U N I C A T I O N S FACULTY OF SCIENCES UNIVERSITY OF ANKARA Series C:BIOLOGY, cilt.27, ss.45-60, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Contributions to the Knowledge of Mammals in Corum Province, Turkey

HİTTİTE JOURNAL OF SCİENCE AND ENGİNEERİNG, cilt.4, ss.57-63, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Analysis of Mammal Remains from Owl Pellets (Asio Otus), in A Suburban Area in Beytepe, Ankara

HACETTEPE JOURNAL OF BİOLOGY AND CHEMİSTRY, cilt.20, ss.233-237, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Recent information on population status of Meriones dahli that is close to extinction in the Middle East

6th International Conference of Rodent Biology and Management 16th Rodens et Spatium, 3 - 07 Eylül 2018

Winter Birds of Obruk Dam Lake (Çorum)

Ecology 2018 International Symposium, Kastamonu, Türkiye, 19 - 23 Haziran 2018, cilt.1, ss.608

Organic” Threats for Endemic and Rare Herptile Species.

IV. International Biocidal Congress, Antalya, Türkiye, 25 Mart 2018, ss.142

Potential Effects of Rodenticides on Endemic and Rare Mammal Species in Turkey

IV. International Biocidal Congress, Antalya, Türkiye, 25 Mart 2018, ss.95

The Effects of Chemical Applications in Agriculture On Farmland Birds

IV. International Biocidal Congress, Antalya, Türkiye, 25 Mart 2018, ss.143

Anticoagulant Rodenticides

IV. International Biocidal Congress, Antalya, Türkiye, 25 Mart 2018, ss.119

Spatial and temporal distribution of Eurasian Lynx (Lynx lynx L. 1758) in north-western Turkey

The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity, 5 - 08 Temmuz 2017

The Most Comprehensive Study on Mammal Biodiversity in Karabük Province (Turkey).

The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2017) Minsk, 5 - 08 Temmuz 2017

Çamlıdere-Çamkoru Bölgesi’nde (Ankara) Fotokapanlar Yardımıyla Tespit Edilen Büyük Memeli Türleri

20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Türkiye, 21 - 25 Haziran 2010

Kitap & Kitap Bölümleri

Biyomarkerlar

Halk Sağlığı Bakış Açısı ile Çevre Sağlığı, Muhsin AKBABA, Editör, Türkiye Klinikleri Halk Sağlığı, ss.26-31, 2019

Çevre Sağlığı Durumu

Halk Sağlığı Bakış Açısıyla Çevre Sağlığı, Muhsin AKBABA, Editör, Türkiye Klinikleri Halk Sağlığı, ss.1-6, 2019