General Information

Institutional Information: Ankara Devlet Konservatuvarı, Müzik Bilimleri Bölümü, Müzikoloji Anabilim Dalı
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Art, Music, Music Sciences

Metrics

Publication

8

Thesis Advisory

4

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals

Biography

İlk ve orta öğrenimini Samsun'un Havza ilçesinde tamamladı. 1993-1997 yılları arasında Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğrenim gören Köksal, Yavuz Durak ile piyano, Altan Kalmukoğlu ile flüt çalıştı... 
 
1997 yılında girdiği H. Ü. Ankara Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü'nde Türev Berki, İlhan Baran, Ertuğrul Bayraktar, İsmet Birkan, Erdal Tuğcular, Mehmet Emin Göktepe, Burcu Tunakan, Günay Günaydın gibi isimlerden ders aldı. Aynı dönemde Ertuğrul Oğuz Fırat'ın Çağdaş Küğ toplantılarına katıldı.
 
Yüksek Lisans tezini Türev Berki ile yapan Köksal, Doktora çalışmasını Kıymet Giray danışmanlığında yürüttü. 
 
Orfeon Oda Korosu, Saygun Filarmoni Korosu, Muzaffer Arkan Kızlar Korosu ile yurt içi ve yurt dışında pek çok konser verdi. 
 
BESOM Başkan yardımcılığı, Muzikoloji Anabilim Dalı başkanlığı gibi görevler yapmış olan Köksal, 2002 Aralık ayından itibaren Konservatuvarda Müzik Tarihi, Opera Tarihi ve Sanat Tarihi derslerini yürütmektedir...