Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Anesthetic management of a patient with Brugada syndrome

PEDIATRIC ANESTHESIA, cilt.17, ss.1225-1227, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Anesthesia for congenital insensitivity to pain with anhidrosis

PEDIATRIC ANESTHESIA, cilt.17, ss.190-192, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Anesthetic management of a 2-year-old male with propionic acidemia

PEDIATRIC ANESTHESIA, cilt.16, ss.1290-1292, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effect Of inhalational anaesthetics on QTc interval

EUROPEAN JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY, cilt.22, ss.171-174, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Anesthesia in a patient with nasopharyngeal angiofibroma and hemophilia A

JOURNAL OF CARDIOTHORACIC AND VASCULAR ANESTHESIA, cilt.18, ss.819, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Anesthesia in Beckwith-Wiedemann syndrome

PEDIATRIC ANESTHESIA, cilt.14, ss.778-780, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar