Hacettepe Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ulaş Ö., Yildirim İ., "Influence of locus of control, perceived career barriers, negative affect, and hopelessness on career decision-making self-efficacy among Turkish university students", International Journal for Educational and Vocational Guidance, pp.1-25, 2018 (Link)
Çağ P., Yildirim İ., "The Mediator Role of Spousal Self-Disclosure in the Relationship between Marital Satisfaction and Spousal Support", EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, vol.18, pp.701-736, 2018
Kizildağ S., Yildirim İ., "Developing the Spouse Emotional Jealousy Scale", KURAM VE UYGULAMADA EGİTİM BİLİMLERİ, vol.17, pp.5-20, 2017 (Link)
Ulaş Ö., Yildirim İ., "Lise Öğrencilerinde Mesleki Olgunluğun Yordayıcıları", HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.30, pp.151-165, 2015 (Link)
Haskan Avci Ö., Yildirim İ., "Şiddet Eğilimi Ölçeğinin Geliştirilmesi (Development of Violance Tendency Scale)", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.37, pp.165-177, 2012
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çağ P., Yildirim İ., "Bazı sosyo-demografik değişkenlere göre evli bireylerin evlilik doyum düzeyleri: Bir profil çalışması", e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.17, ss.1027-1042, 2018
Kizildağ S., Yildirim İ., "Eş Tükenmişliği Modelinin Test Edilmesi", PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.8, ss.101-116, 2018
Çağ P., Yildirim İ., "Evlilik Doyumunda Öznel İyi Olma: Yaşam Doyumu ve İyimserliğin Rolü", e-Turkish Studies (elektronik), cilt.13, ss.203-224, 2018 (Link)
Atik Z., Yildirim İ., "Süpervizyonda değerlendirme süreci envanteri Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması", Ege Eğitim Dergisi, cilt.1, ss.146-173, 2017
Yildirim İ., Demirtaş Zorbaz S., Ulaş Ö., Kizildağ S., Dinçel E.F., "Akademik Başarısı Düşük ve Yüksek Olan Üniversite öğrencilerinin Nitelikleri", Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.25, ss.2190-2214, 2017
Ulaş Ö., Yildirim İ., "Kariyer Karar Verme Yetkinliği Ölçeği nin Geliştirilmesi", Türk Psikolojik danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.6, ss.77-90, 2016
Erol M., Yildirim İ., "Yükseköğrenim Yaşam Doyumu Ölçeği nin Geliştirilmesi", Eğitimde Kuram ve Uygulama - Journal of Theory and Practice in Education, cilt.12, ss.221-243, 2016
Yildirim İ., Kizildağ S., Dinçel E.F., Demirtaş Zorbaz S., "Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin AkademikBaşarılarının Yordayıcıları", Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2016
Haskan Avci Ö., Yildirim İ., "Ergenlerde Şiddet Eğiliminin Görülmek Sıklığı", Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, cilt.8, ss.106-124, 2015 (Link)
Çağ P., Yildirim İ., "Evlilik doyumunu yordayan ilişkisel ve kişisel değişkenler", Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2013
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Yildirim İ., Ed., "Aile Terapisi", Türk Psikolojik Danışma ve rehberlik Derneği, ANKARA, 2010
Yildirim İ., "Eğitim Psikolojisi", Anı Yayıncılık, ANKARA, 2008
Yildirim İ., "Anne Baba Desteği ve Başarı", Anı Yayıncılık, ANKARA, 2006
Yildirim İ., "Öğrenci Kişilik Hizmetleri", Rehberlik, Can G., Ed., Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.01-22, 2002
Yildirim İ., "Rehberliğin İlkeleri", Rehberlik, Can G., Ed., Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.23-34, 2002
Yildirim İ., "Bazı Uyum ve Davranış Problemi Olan Çocukların Anne Babalarının Eğitimi", Anne Baba Eğitimi, Türküm AS., Ed., Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.119-146, 2000
Yildirim İ., "Ticari Taşıt Şoförleri ile Trafik Polisleri İlişkileri", Plaka Matbaacılık, ANKARA, 1997
Yildirim İ., "Ticari Araç Şoförlerinin Nitelikleri, Sorunları ve Trafik Kazalarının Nedenleri", Plaka Matbaacılık, AMASYA, 1997
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Hacettepe Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi