Hacettepe Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, 2009 - Devam Ediyor
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bilimsel Ödülü Komisyonu Üyesi, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ , , 10.04.2017 - Devam Ediyor
Senato Üyesi, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ , , 18.01.2017 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ , , 08.02.2012 - 03.09.2012
Bölüm Başkanı, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ , , 05.05.2010 - 03.09.2012
Merkez Müdürü, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ , , 04.03.2009 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ , , 04.03.1996 - 20.10.1999
Bölüm Başkan Yardımcısı, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ , , 03.01.1996 - 28.10.1999
VERDİĞİ DERSLER
Aile danışması Kuramları, Doktora, 2017-2018
İleri rehberlik Uygulamaları, Doktora, 2017-2018
Eş Seçme ve Evlilik Öncesi Psikolojik Danışma, Yüksek Lisans, 2017-2018
Alan Çalışması-1, Yüksek Lisans, 2017-2018
Psikolojik Danışmada Çağdaş Akımlar, Doktora, 2017-2018
Aile İlişkileri ve Eğitim, Lisans, 2017-2018
Test Dışı Teknikler, Lisans, 2017-2018
Evlilik ve Aile Danışması, Lisans, 2017-2018
Psikolojik Ölçme Araçlarının Geliştirilmesi, Lisans, 2017-2018
Psikolojik Danışma ve Sosyal Destek, Lisans, 2017-2018
Test Dışı Teknikler, Lisans, 2016-2017
Aile İlişkileri ve Eğitim, Lisans, 2016-2017
Psikolojik Ölçme Araçlarının geliştirilmesi, Lisans, 2016-2017
Evlilik ve Aile danışması, Lisans, 2016-2017
İleri Rehberlik Uygulamaları, Doktora, 2016-2017
Psikolojik Danışmada Çağdaş Akımlar, Doktora, 2016-2017
Aile Danışması Kuramları, Doktora, 2016-2017
Alan Çalışması, Yüksek Lisans, 2016-2017
Psikolojik danışma ve Sosyal destek, Lisans, 2016-2017
Eş Seçme ve Evlilik Öncesi Psikolojik Danışma, Yüksek Lisans, 2016-2017
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, Z.Atik, "Psikolojik danışman adaylarının bireyle psikolojik danışma uygulaması ve süpervizyonuna ilişkin değerlendirmeleri", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2017.
Doktora, E.Aktaş, "ERGEN-EBEVEYN İLİŞKİLERİ: BİR MODEL TESTİ", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2017.
Doktora, P.Çağ, "Evlilik doyumu: Bir model testi", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2016.
Doktora, Ö.Ulaş, "Kariyer kararı verme öz-yetkinliği: Bir model testi", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2016.
Doktora, S.Kizildağ, "Eş tükenmişliği: Bir model testi", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2015.
Doktora, Ö.Haskan Avci, "Evliliğe hazırlık programının çift ilişkileri ve ilişki istikrarı üzerindeki etkisi", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2013.
Doktora, A.Sayan Karahan, "Boşanma sonrası yaşama uyum", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2012.
Doktora, M.Kaya, "Üniversite adaylarının anne-babalarına uygulanan sosyal destek programının eş desteği ve adayın anne-babadan algıladığı desteğe etkisi", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2009.
Doktora, A.Yalçin, "Başarı kimliği geliştirme programının etkililiği", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2007.
Doktora, T.Doğan, "Üniversite öğrencilerinin iyilik halinin incelenmesi", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2004.
Yüksek Lisans, A.Menteş, "Anti-sosyal eğilimlerin yordayıcısı olarak sosyal destek ve sosyo demografik değişkenler", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, E.Efe, "Üniversite öğrencilerinin eş seçme eğilimleri", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2013.
Yüksek Lisans, N.Karaman, "Evlilik öncesi ilişki değerlendirmenin yordayıcısı olarak aile iletişim kalıpları", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2013.
Yüksek Lisans, P.Çağ, "Evli bireylerde eş desteği ve evlilik doyumu", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2011.
Yüksek Lisans, Ö.Ulaş, "Lise öğrencilerinde mesleki olgunluğun yordayıcıları", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2011.
Yüksek Lisans, F.Coşkun, "Üniversite giriş sınavına hazırlanan adaylarda umutsuzluk ve öğrenilmiş güçlülük", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2010.
Yüksek Lisans, S.Kizildağ, "Akademik başarının yordayıcısı olarak yalnızlık, boyun eğici davranışlar, sosyal destek", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2009.
Yüksek Lisans, H.Özlem, "Ergenlerde şiddet eğilimi, yalnızlık ve sosyal destek", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2009.
Yüksek Lisans, Y.Demir, "Özel eğitime gereksinimi olan öğrencilerin sosyal destek düzeyleri", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2008.
Yüksek Lisans, M.Develioğlu, "Problem çözme becerileri yüksek ve düşük olan üniversite öğrencilerinin karar verme stratejilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2006.
Yüksek Lisans, İ.Yalçin, "Ailelerden algıladıkları detek düzeyleri farklı lise öğrencilerinin saldırganlık düzeyleri", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2004.
Yüksek Lisans, İ.Şenel, "Yetiştirme yurtlarında kalan öğrencilerin grup sorumlularından aldıkları desteğin bazı değişkenler açısından incelenmesi", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2001.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Hacettepe Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi