Education Information

Education Information

 • 2006 - 2012 Doctorate

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Turkey

 • 2002 - 2005 Postgraduate

  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 1996 - 2000 Undergraduate

  Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  Koroner arter bypass greft ameliyatı olan yaşlı hastalara fonksiyonel bağımsızlık düzeyleri doğrultusunda verilen taburculuk eğitiminin hastaların fonksiyonel bağımsızlıklarına etkisi

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (Dr)

 • 2005 Postgraduate

  Yanıklı hastaların yaşam kalitesi ve yaşam kalitesini etkileyen faktörler

  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English