Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İşaret dilinin işitme engellilerle iletişimdeki yeri

Hacettepe Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi toplumsal Katılım ve Yaratıcılık Topluluğu, Ankara, Turkey, 18 - 19 April 2014

İşitme Engellilerin Eğitiminde Osmanlı Yazısının Kullanımı Üzerine

VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 September - 04 October 2013

Türk İşaret dili çevirisinde Sözlü çeviri modellerinin uygulanması

İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Seminer, İstanbul, Turkey, 26 - 27 March 2012

Sözlü çeviri ve piyasa ilişkisi

Tüm Çeviri İşletmeleri Derneği Türkçe ve Çeviri Sorunları Çalıştayı, Ankara, Turkey, 7 - 09 March 2008, pp.57-60

Vatandaş tan Vatandaş a Çeviride çokseslilik ve söyleşimlilik

The 8th Internatıonal Language, Litterarure and Stylistics Symposium, İzmir, Turkey, 14 - 16 May 2008, pp.31-35

Books & Book Chapters

Le cerveau qui traduit : Neuro-imagerieconcernant la traduction

in: Traductionet linguistique, Yusuf Polat, Editor, L’HARMATTAN, Paris, pp.107-130, 2020

Görsel ve Uzamsal bir İletişim Aracı olarak İşaret Dili

in: Zeynel Kıran a Armağan Dilbilim Metin Edebiyat Sözceleme, Doğan Günay/ Songül Arslan Karagül, Editor, Papatya, İstanbul, pp.79-91, 2014

Metrics

Publication

18

Project

2
UN Sustainable Development Goals