Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2011 - 2016 Doktora

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Analitik Kimya, Türkiye

 • 2008 - 2011 Yüksek Lisans

  Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Analitik Kimya, Türkiye

 • 2003 - 2008 Lisans

  Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2016 Doktora

  Susuz Ortamda TiOx Filmlerinin Elektrokimyasal Olarak Hazırlanması ve Karakterizasyonu

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr)

 • 2011 Yüksek Lisans

  Metal iyonlarının sulu çözeltilerden Aktif Karbon Kumaşı üzerine adsorpsiyon ve elektrosorpsiyonlarının iyon seçici elektrotlar kullanarak incelenmesi

  Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce