Education Information

Education Information

 • 2011 - 2015 Doctorate

  Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Turkey

 • 2004 - 2007 Postgraduate

  Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Turkey

 • 2000 - 2004 Undergraduate

  Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  Solid organ transplantasyonu yapılan hastalara yönelik immünsupresif ilaç kullanıma uyum ölçeğinin geliştirilmesi

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (Yl) (Tezli)

 • 2007 Postgraduate

  Cerrahi yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin ölüm sürecinde olan hastaların bakımına yönelik uygulamaları

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English