Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bir Lisenin 10. Sinif Öğrencilerinin Sağliği Geliştirme Davranişlari: Kesitsel Bir Çalışma

2. Uluslararası ve 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi “değişen Dünya: Nüfus- İklim – Hastalıklar – Sağlık Politikaları, 13 - 17 November 2018