Bir Lisenin 10. Sınıf Öğrencilerinin Sağlığı Geliştirme Davranışlarının Bazı Faktörler İle İlişkisinin Değerlendirilmesi: Kesitsel Bir Çalışma


Creative Commons License

ERCAN T. M. F., GENÇ Z., RUSTAMLİ S., DEMİR t., TATAROĞLU Ö. D., ALTUN M. E., ...More

Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 2019 (Peer-Reviewed Journal)