Araştırma Alanları

  • Çevre Mikrobiyolojisi

  • Atıksuların Toplanması ve Arıtımı

  • Ekoloji ve Kirlenme

  • Kirlilik Önleme ve Atık Azaltma

  • Biyoreaktör

  • Çevre Biyoteknolojisi

  • Endüstriyel Biyoteknoloji

  • Mikrobiyal Biyoteknoloji