Education Information

Education Information

 • 1993 - 1998 Doctorate

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi, Turkey

 • 1990 - 1993 Post Graduate

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi, Turkey

 • 1986 - 1990 Under Graduate

  Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi, Turkey

Dissertations

 • 1998 Doctorate

  Health Production Function and Demand for Health Care: An Application to 1993 Turkey DHS

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı

 • 1993 Post Graduate

  Hastane Yönetimi Açısından Malzeme Yönetimi ve Farklı İki Hastanenin Malzeme Yönetimi Uygulamalarının Karşılaştırılması

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • C1 Advanced English