Publications & Works

Articles Published in Other Journals

TEK PARTİLİ SİYASİ HAYATTADEMOKRASİYİ YAŞATMA ÇABALARI:IV. DÖNEM BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLLERİNİNMECLİS FAALİYETLERİ (1931-1934)

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları, vol.20, no.41, pp.665-700, 2020 (National Refreed University Journal)

The Perception of Armenian Question in the Spanish Diplomatic Reports (1914-1922)

Review of Armenian Studies, pp.83-118, 2018 (Other Refereed National Journals)

Kapitülasyon Hukukunun Yeniden İnşası: İzmir İspanya Konsolosu’nun Yetki Belgesi Meselesi

Current Research In Social Sciences, vol.3, pp.115-131, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

İspanyol Diplomatik Raporlarında rmeni Sorunu Algısı (1914-1922)

Ermeni Araştırmaları Dergisi, pp.133-166, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Romanian Prisoners of War in the Ottoman Territories During the First World War

CTAD-CUMHURIYET TARIHI ARASTIRMALARI DERGISI, vol.13, no.25, pp.80-116, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Türk Yurdu 100 Yıl Anıt Sayıları

Türk Yurdu 100. Yıl Anıt Sayıları, vol.31, pp.165-172, 2011 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

1960 ve 1980 Darbelerinin Üniversiteye Etkileri

19. Yüzyıldan Günümüze Türkiye'de İktidara Müdahaleler ve Darbeler, Yozgat, Turkey, 21 - 23 March 2018, vol.1, pp.1081-1122

Karizmatik Lider Kavramı ve Atatürk 1935 Suikast Girişimi Örneği

Genç Akademisyenler Gözüyle Tek Adam: Mustafa Kemal AtatürkSempozyumu, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara., Ankara, Turkey, 21 November 2008, pp.57-75

From Subject to Citizen the Rise of a Nation Turkey

European Social Science History Conference (ESSHC 2010), Ghent, Belgium, 13 - 16 April 2010

Episodes in the Encyclopedia

Yeni Adam Dergisi

Atatürk Araştırma Merkezi, pp.1, 2021 Creative Commons License

Yeni Adam Dergisi (1934-1938)

Atatürk Araştırma Merkezi, pp.2, 2009