Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2004 - 2010 Doktora

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

 • 1998 - 2004 Tıpta Uzmanlık

  Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

 • 1992 - 1998 Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2010 Doktora

  ORAK HÜCRELİ ANEMİDE PLAZMA VE LİPİT ORTAMINDA GÖRÜLEN DEĞİŞİMLERİN BİYOKİMYASAL PARAMETRELERLE İNCELENMESİ

  Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi (Türkçe), Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2004 Tıpta Uzmanlık

  Koroner anjiyografik inceleme yapılan bir grup hastada küçük, yoğun LDL pozitifliği düzeyinin belirlenmesi

  Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce