Education Information

Education Information

 • 2004 - 2010 Doctorate

  Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 1998 - 2004 Expertise In Medicine

  Ankara University, Tıp Fakültesi, Turkey

 • 1992 - 1998 Undergraduate

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  ORAK HÜCRELİ ANEMİDE PLAZMA VE LİPİT ORTAMINDA GÖRÜLEN DEĞİŞİMLERİN BİYOKİMYASAL PARAMETRELERLE İNCELENMESİ

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi (Türkçe), Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2004 Expertise In Medicine

  Koroner anjiyografik inceleme yapılan bir grup hastada küçük, yoğun LDL pozitifliği düzeyinin belirlenmesi

  Ankara University, Faculty Of Medıcıne, Department Of Basıc Medıcal Scıences

Foreign Languages

 • C1 Advanced English