Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Lozan Barış Antlaşması ve Azınlıklar

Türk Yurdu , vol.24, no.203, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Ortodoks Karamanlılar

Türk Kültürü , no.468, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

İç asya'da Nasturilik

KÖK Araştırmalar , vol.1, no.1, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türk Basınında İran Halk Hareketi

İran'da Son Olaylar, Nedenleri ve Yansımaları, Uluslararası İran Türkleri ve Dostları Düşünce Platformu, Türk Tarih Kurumu, Ankara, Turkey, 16 February 2018

Türk Dünyasının İki Hıristiyan Varlığı: Gagauzlar ve Urumlar

Uluslararası Gagauz Dili, Tarihi, coğrafya ve İnanç Sistemi Bilgi Şöleni, Bursa, Turkey, 15 February 2018

."İran, Ermenistan, Suriye ve Yunanistan Çemberinde Türkiye

İran Dış Politikasında Orta Doğu, Hacettepe Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu ve Uluslararası İran Türkleri ve Dostları Düşünce Platformu, 30 Mart 2018, Ankara., Ankara, Turkey, 30 March 2018

Geçmişten Günümüze Türk Dünyasında Hristiyan Türkler

Türk Dış Politikası Kırıkkale Ünv. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kırıkkale, Turkey, 26 April 2018

Yakın Dönem Türk Dış Politikası

Yakın Dönem Türk Dış politikası, ”, Eskişehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eskişehir, Turkey, 04 May 2017

Hamdullah Suphi ve Gagauz Türkleri,

Hamdullah Suphi ve Gagauzlar Uluslararası Bilgi Şöleni, Komrat, Moldova, 02 June 2016

Cumhuriyet Dönemi Anayasal Gelişmeler

Türkiye ve İran Modernleşmesinde Anayasal Süreç, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Turkey, 22 December 2015

Osmanlı-Türk Modernleşmesi I

Osmanlı-Türk Modernleşmesi I" İran Büyükelçiliği, 3 Temmuz 2015, Ankara., Ankara, Turkey, 03 July 2015

Karabağ Sorunu

Azerbaycan-Ermenistan İlişkilerinde Karabağ Sorunu ve Yansımaları Paneli, Hacettepe Ünv. Türkiyat Enstitüsü, Turkey, 26 February 2015

Türk-Yunan İlişkileri ve Ege Sorunu

Türk-Yunan İlişkileri ve Ege Sorunu, Kırıkkale, Turkey, 25 December 2014

Türk Dış Politikasının Temel Nitelikleri

I.Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Niğde Üniversitesi, Niğde, Turkey, 18 March 2014

Atatürk'ün Dış Politikası

Atatürk'ü Anlamak, Niğde Üniversitesi 7 Kasım 2013., Niğde, Turkey, 07 November 2013

Tarihi ve Sosyo-Kültürel Veriler Işığında Urumlar

III.Uluslararası Ukrayna’da Türkçe Konuşan Halklar Sempozyumu ve Uluslararası Karma Güzel Sanatlar Sergisi, Kiev, Ukraine, 18 September 2012

Türk Yurdu Dergisi’nde 1915 Yılı

Third International Gallipoli Symposium, İstanbul, 20-21 Nisan 2012, 2013, İstanbul., İstanbul, Turkey, 20 April 2012

Atatürk Döneminde Türk Dış Politikası”

Köstence Başkonsolosluğu ve Köstence Ovidius Üniversitesi, Romanya, 2 Kasım 2012., Köstence, Romania, 02 November 2012

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Azınlıklar

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Demokrasi Paneli, Nevşehir Üniversitesi, Nevşehir, 30 Nisan 2012., Nevşehir, Turkey, 30 April 2012

Ortodoks Karamanlı ve Urum Türkleri

I. Uluslararası Karadeniz Kültür Kongresi, 06-09 2011, Sinop., Sinop, Turkey, 06 September 2011

Hamdullah Suphi’nin Kaleminden Romanya’da Sağ Cereyan

II. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, 30 Mayıs-6 Haziran 2010, Kosova, Prizren., Prizren, Serbia, 30 May 2010

Karamanlı Ortodoks Türkler

Tarih Söyleşileri, Tarihçi Kitapevi, İstanbul, Turkey, 28 May 2011

Pontus Meselesi ve İddiaları

Soğuk Barışın Stratejik Düğüm Noktası, Karadeniz Çalıştayı, 21. Yüzyıl Enstitüsü, Ankara, 21-22 Nisan 2011., Ankara, Turkey, 21 April 2011

Türk Yunan Nüfus Mübadelesi ve Karamanlı Ortodoks Türkler

II. Uluslararası Ahmet Yesevi’den Günümüze İnsanlığa Yön Veren Türk Büyükleri Sempozyumu ve KültürSanat Etkinlikleri, 06-08 Eylül 2011 Köstence Romanya, Köstence, Romania, 06 September 2011

Atatürk’ün Dış Politikası

Atatürk’ü Anlamak (Panel), Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Turkey, 02 April 2010

Emniyet Raporlarında 150’liklerden Kuşçubaşı Eşref

Altıncı Uluslar arası Atatürk Kongresi, Ankara, Turkey, 12 November 2007

Atatürk Dönemi Türkiye Cumhuriyeti’nin Dış Politikası(1923-1938)

Celal Bayar Üniversitesi Cumhuriyet’in Kazanımları Paneli, Manisa, Turkey, 26 October 2009

.“Kırım’ın Türkçe Konuşan Hıristiyanları: Urumlar

II. Uluslar arası Türkoloji Kongresi, Kırım Tatarlarının Dünü, Bugünü, Yarını, Kırım, Ukraine, 22 May 2008

Harf İnkılabının Uygulanışı

80. Yılında Türk Harf İnkılabı Uluslar arası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 10 November 2008

İki Savaş Arası Dönemde İtalya’nın Arnavutluk Siyaseti Karşısında Türkiye’nin Tavrı

Uluslar arası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (ICANAS 38), Ankara, Turkey, 10 September 2007

Osmanlı-Türk Modernleşmesi II

Osmanlı-Türk Modernleşmesi II İran Büyükelçiliği, 5 Eylül 2015, Ankara, Ankara, Turkey, 05 September 2005

İngiliz Büyük Elçiliği Yıllık Raporlarında Türkiye (1929-1931)

Beşinci Uluslar arası Atatürk Kongresi, Ankara, Turkey, 08 December 2003

Türkiye ve Avrupa Birliği

Cumhuriyet’in 75. Yılında Atatürk’ten Günümüze Türk Dış Politikası Sempozyumu, 6 Kasım 1998, Selçuk Üniversitesi, Konya., Konya, Turkey, 06 November 1998

Books & Book Chapters

Geçmişin Işığında Türk Boğazları ve Ukrayna Rusya Savaşı

in: Türkiye'nin Jeopolitiği ve KaradenizinGüvenliği Ekseninde Rusya-Ukrayna Savaşı, Mustafa Sıtkı Bilgin, Editor, Akçağ, Ankara, pp.41-83, 2023

Sözde Pontus Rum ve Helen Soykırım İddiaları ve Tek ve Büyük Bir Soykırım Projesi İçin Ortaklık

in: Türk Tarihçiliğinde Kırk Yıl: Prof. Dr. Mustafa Yılmaz'a Armağan, Sadık Erdaş,Seyfi Yıldırım, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.57-74, 2023

Japanese Biological Warfare Program in the World War II

in: Prof.Dr. M. mehdi İlhan Anısına Tarihe Adanmış Bir Ömür, Mehmet Doğan,Kamil Çolak, Editor, Berikan Elektronik Basım Yayın, Ankara, pp.1-353, 2022

Geçmişten Günümüze Türk Dış Politikasında Suriye

in: Suriye Krizi, Bölgesel Dinamikler ve Küresel Yansımalar, Cemil Doğaç İpek, Editor, Vega Basım, Ankara, pp.267-294, 2022

Türk Yunan Nüfus Mübadelesinin Anadolu’dan Kopardığı KAramanlı Ortodoks Türklerin Tarihi Kökenleri Hakkında Bilinmeyenler

in: Göç ve İskan, Prof.Dr. Alaattin Aköz Prof.Dr. Doğan Yörük, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.120-133, 2017

Cumhuriyet’in İlanından Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri

in: Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü/Atatürk Dönemi(1923-1938, Osman Horata, Editor, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, pp.107-111, 2009

Saltanatın Kaldırılması

in: Atatürk ve Türk İnkılap Tarihi, Fatma Acun, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.88-90, 2009

Türk-Yunan İlişkileri(1923-1938)

in: Atatürk ve Türk İnkılap Tarihi, Fatma Acun, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.76-90, 2009

Lozan Barış Antlaşması

in: Atatürk ve Türk İnkılap Tarihi, , Fatma Acun, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.95-97, 2009

Milli Mücadele’de Azınlıklar

in: Atatürk ve Türk İnkılap Tarihi, fatma acun, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.56-66, 2009

Lozan Barış Antlaşması’nda Azınlıklar

in: Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, derviş kılınçkaya, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.226-230, 2004

"Nasturi Ayaklanması”, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, ed. Yard. Doç. Dr. Ayten Sezer, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2003

in: Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi,, Ayten sezer, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.78-98, 2003

Nasturiler

Tamga, Ankara, 2000

1923-1938 Dönemi Türk Tiyatro Oyun Yazarlarının Toplum İçerisindeki Yeri

in: Abdulhalûk Çay’a Armağan, A. Çay, Editor, Diğer, Ankara, pp.12-42, 1998

Episodes in the Encyclopedia

Türkler

Yeni Türkiye Yayınları, pp., 2002

Metrics

Publication

66

Citation (WoS)

5

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

5

H-Index (Scopus)

1

Citation (Scholar)

422

H-Index (Scholar)

6

Project

1

Thesis Advisory

10
UN Sustainable Development Goals