Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2013 - Continues Professor

  Hacettepe University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası ilişkiler Bölümü

Managerial Experience

 • 2023 - Continues Vice Dean

  Hacettepe University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası ilişkiler Bölümü

 • 2014 - Continues Fakülte Kurulu Üyesi

  Hacettepe University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası ilişkiler Bölümü

 • 2014 - Continues Head of Department

  Hacettepe University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası ilişkiler Bölümü

 • 2015 - 2018 BAP Subcommittee Member

  Hacettepe University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası ilişkiler Bölümü

 • 2007 - 2014 Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi

  Hacettepe University, Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi Enstitüsü, Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi

 • 2005 - 2014 Erasmus Program Institutional Coordinator

  Hacettepe University, Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi Enstitüsü, Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi

Non Academic Experience

 • 2015 - 2022 Misafir öğretim üyesi

  University, Milli savunma üniversitesi , Uluslararası İlişkiler

Advising Graduates (Non-Thesis)

 • Türkiye'nin Sınır Aşan Su Sorunlarının Suriye Özelinde İncelenmesi

  İldeş Y.

  B.İşleyen(Student), Masters (Non-Thesis), 2022

 • Nükleer Silahsızlanma

  İldeş Y.

  Ç.alıcı(Student), Masters (Non-Thesis), 2021

 • Türkiye ile Yunanistan Arasında yaşanan Ege Sorunları ve Bölgeye ilişkin Deniz Yetki alanları üzerine bir değerlendirme

  İldeş Y.

  H.Yeşildağ(Student), Masters (Non-Thesis), 2021

 • Türkiyenin Enerji Politikası

  İldeş Y.

  E.Özdemir(Student), Masters (Non-Thesis), 2021

 • Soğuk Savaş Sonrası NATO'nun Dönüşümü ve Uluslararası Sistemdeki konumu

  İldeş Y.

  Y.Özbek(Student), Masters (Non-Thesis), 2021

 • Covit 19 Pandemisinin Küreselleşme ve Ulus Devlet tartışmalarına Etkisi

  İldeş Y.

  T.Gül(Student), Masters (Non-Thesis), 2021

 • I.Dünya Savaşı'nda Azerbaycan

  İldeş Y.

  C.Salahova(Student), Masters (Non-Thesis), 2021

 • 11 Eylü Sonrası ABD Dış Politikası ve İslamafobi Batının Gözünden Orta doğu

  İldeş Y.

  Y.Yüksel(Student), Masters (Non-Thesis), 2021

 • Türkiye-Rusya Enerji İlişkileri ve Türk Dış Poltikasına Etkileri

  İldeş Y.

  İ.Seyman(Student), Masters (Non-Thesis), 2021

 • Makedonya İsim sorunun Realizm teorisi Kapsamında Değerlendirilmesi

  İldeş Y.

  G.Kaderoğlu(Student), Masters (Non-Thesis), 2021

 • Küreselleşme ve Ulus Devlet

  İldeş Y.

  E.Acar(Student), Masters (Non-Thesis), 2021

 • AB Komşuluk Politikası ve Uluslararası İlişkilere Etkisi

  İldeş Y.

  T.Alakbarlı(Student), Masters (Non-Thesis), 2020

 • Soğuk savaş Sonrası Değişen Uluslararası Sistemde TürkiyeRusya İlişkileri

  İldeş Y.

  N.Özge(Student), Masters (Non-Thesis), 2020

 • İran İslam Devriminin Orta Doğu Dengelerine Etkileri

  İldeş Y.

  M.Koç(Student), Masters (Non-Thesis), 2020

 • Suriye Göçüne Karşı Yunanistan Politikası

  İldeş Y.

  B.Yağmur(Student), Masters (Non-Thesis), 2020

 • Cumhuriyet Öncesinden Günümüze Batı Trakya Türkleri

  İldeş Y.

  H.Saat(Student), Masters (Non-Thesis), 2020