Education Information

Education Information

 • 2006 - 2011 Doctorate

  Hacettepe University, Fen Fakültesi, İstatistik, Turkey

 • 2003 - 2006 Postgraduate

  Hacettepe University, Fen Fakültesi, İstatistik, Turkey

 • 1998 - 2003 Undergraduate

  Hacettepe University, Fen Fakültesi, İstatistik, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Orijinden Geçen Çoklu Doğrusal Regresyon Modellerinde Yeni En Küçük Ortanca Kareler Yaklaşımı

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik (Dr)

 • 2006 Postgraduate

  Regresyon Çözümlemesinde Sağlam Konum Kestiricilerinin Karşılaştırılması

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • C1 Advanced English