An Applied Study on the Visual Text-Supported Innovative Item Format in Measuring Emotional Literacy Skills


Creative Commons License

Gören S., KAHRAMAN N.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.36, no.2, pp.493-516, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The purpose of this study was to design and evaluate an innovative item format in measuring Emotional Literacy Skills. The usefulness of the studied format, referred to as the visually enhanced item design, was empirically evaluated using data collected for nine administrations each utilizing a different visual text. The included a set of 12 emotional state categories which were ordered from negative to positive. The utility of 12 category response scale as opposed to that of seven categories and the presentation order of the categories were studied to evaluate the feasibility of reordering or combining some adjacent categories to form a more optimal rating scale. The data were supportive of one minor reordering of two adjacent emotional response categories and a 7-point emotional ranking scale. First, graph gradients of the observed cumulative frequency distributions were studied to investigate the theoretical meaningfulness of the resulting 7-point rating scale. Next, the hypothesis that there would be additional and useful information in response data when respondents were asked to provide a secondary emotional response to the visual text supported items was evaluated using graphical analyses and the Wilcoxon signed rank test. Results support the hypothesis that asking respondents to distinguish their primary and secondary reactions when responding to the visual text supported items is most likely to provide meaningful data when the content of the visual text used in the item is emotionally complex enough. The results suggest that the innovative item design is a promising research area and should be studied further.
Bu çalışma, görsel metin destekli yeni bir madde formatının tasarlanmasını ve uygulamalı olarak değerlendirilmesini kapsamaktadır. Bu yenilikçi madde formatının tasarımı, öğretmen adaylarının duygusal okuryazarlık becerilerinin ölçülmesinde görsel metin destekli fotoğrafların kullanıldığı maddelerle uygulamalı bir alan çalışması üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırma desenini, aynı akademik dönem içinde gerçekleştirilen dokuz ayrı uygulama oluşturmaktadır. İlk olarak, öğretmen adaylarının görsel olarak zenginleştirilmiş maddelere verdikleri tepkileri işaretlemede kullanmak için tasarlanmış 12'li işaretleme skalasında olumsuzdan olumluya uzanan duygu durumlarının sırasının uygunluğu kontrol edilmiştir. Ardından, 12 seçenekten oluşan duygu skalasının içerdiği duygu durumlarının gruplandırıldığı, uygulamada kullanışlı olabilecek ve aynı zamanda bireyler arası farklılıkları ortaya çıkarabilecek nitelikte alternatif bir duygu skalası oluşturulmuştur. Oluşturulan bu 7'li duygu skalasının uygulamada daha kullanışlı olduğu gösterilmiştir. Ayrıca görsel metin destekli madde formatında yer alan farklı duygu durumları içeren görseller için öğretmen adaylarının birincil, ikincil ve genel tepkilerinin sorulduğu maddelere verilen cevaplar incelenmiştir. Grafiksel incelemelere ek olarak, öğretmen adaylarının madde takımında yer alan sorulara (birincil-ikincil-genel tepkiler) verdikleri cevapların benzerlik ya da farklılıklarını istatistiksel açıdan test etmek amacıyla parametrik olmayan yöntemlerden Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, özellikle kullanılan görsellerin duygusal içeriğinin çok basit olmadığı durumlarda, öğretmen adaylarının birincil ve ikincil tepkilerinin iki ayrı madde olarak ele alınmasının, hem tekli genel bir madde formatının sağladığı bilgileri sağlayabilecek hem de toplanan verilerden elde edilen bilgileri zenginleştirebilecek nitelikte olduğunu göstermektedir. Çalışma sonuçları, görsel metinler kullanılarak hazırlanan bu yenilikçi madde formatlarının duygusal okuryazarlık becerileri gibi karmaşık ve çok boyutlu olduğu düşünülen yapıların ölçülmesinde kullanışlı olabilecekleri önermesini destelemektedir.