Dönüşümcü Liderliğin Duygusal Bağlılık Üzerindeki Etkisinde İşgören Sessizliğinin Rolü: Afet ve Acil Durum Yönetimi İşgörenleri Üzerine Bir Çalışma


BİTMİŞ M. G., ERGENELİ H. A., OKTAY F.

Akdeniz Üniversitesi İktisadi idari bilimler dergisi, vol.18, no.37, pp.48-62, 2018 (Peer-Reviewed Journal)