The Effect of Inquiry-Based Laboratory Applications on Students’ Motivation and Learning Strategies


Creative Commons License

Şen Ş., Erdoğan Ü. I.

International Online Journal of Educational Sciences, vol.8, no.2, pp.163-177, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 2
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: International Online Journal of Educational Sciences
  • Journal Indexes: IBZ Online, EBSCO Education Source, Education Abstracts, Educational research abstracts (ERA), ERIC (Education Resources Information Center)
  • Page Numbers: pp.163-177
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

This study aims to investigate the effects of inquiry-based laboratory applications on students’ motivation and learning strategies. The research was conducted in the form of one group pretest – posttest design. 22 undergraduate students taking the course Chemistry Experiments in Secondary Education in the spring semester of 2014-2015 academic year were included in the research. Chemistry Motivation Questionnaire and Motivated Strategies for Learning Questionnaire were employed in the research as the tool of data collection. Paired-samples t test was used for related samples in order to check whether or not students’ pre-experimental and post-experimental motivations and their learning strategies differed significantly. The findings obtained demonstrated that intrinsic motivation, self-efficacy, self-determination and career motivation – which were the sub-dimensions of motivation- apart from grade motivation and organization, elaboration, critical thinking and metacognitive self-regulation – which were the sub-dimensions of learning strategiesdeveloped significantly as a result of laboratory applications based on inquiry.

Bu çalışmanın amacı sorgulamaya dayalı laboratuvar uygulamalarının, öğrencilerin motivasyonlarına ve öğrenme stratejilerine etkisini araştırmaktır. Çalışma tek grup öntest-sontest desen olarak yürütülmüştür. Çalışmaya bir devlet üniversitesinin 2014–2015 bahar döneminde Ortaöğretim Kimya Deneyleri dersini alan toplam 22 öğrenci (5 kız, 17 erkek ) katılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Kimya Motivasyon Ölçeği ve Öğrenmede Güdüsel Stratejiler Anketi kullanılmıştır. Öğrencilerin deney öncesi ve sonrası motivasyonlarının ve kullandıkları öğrenme stratejilerinin anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla ilişkili örneklemler için t-testi analizi yapılmıştır. Çalışmada deneysel işlem sonucunda elde edilen bulgulara göre öğrencilerin başarı motivasyonları dışında motivasyonun diğer alt boyutları olan içsel motivasyon, özyeterlik, özbelirleme ve kariyer motivasyonları ile öğrenme stratejileri alt boyutu olan düzenleme, açımlama, eleştirel düşünme ve metabilişsel özdüzenlemeleri sorgulamaya dayalı yapılan laboratuvar uygulamaları sonucunda anlamlı bir şekilde gelişmiştir