Türkiye’de Eğitim Alanında Yayımlanan Ölçek Geliştirme Çalışmalarının Uygunluğunun Çok Yüzeyli Rasch Modeli ile İncelenmesi


Creative Commons License

KAYA UYANIK G., GÜLER N., TAŞDELEN TEKER G., DEMİR S.

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, vol.8, no.2, pp.183-199, 2017 (ESCI) identifier