Evaluation of Dietary Total Antioxidant Capacity and Oxidative Stress in the Elderly with Mild Cognitive Impairment in a Private Hospital


YALÇIN E., YAVUZ İ., RAKICIOĞLU N.

Sağlık ve Toplum, vol.33, no.1, pp.189-196, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 33 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: Sağlık ve Toplum
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.189-196
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: It was to determine the dietary total antioxidant capacity and oxidative stress in the elderly with mild cognitive impairment and healthy elderly. Methods: The cross-sectional study was conducted on 40 elderly who applied to a private hospital in Ankara. Demographic charac- teristics, 24-hour physical activity records, dietary intakes of the el- derly were questioned. The Montreal Cognitive Assessment (MOCA) was applied to determine the cognitive function status. Serum total antioxidant capacity and serum total oxidant status were evaluated in the evaluation of oxidative stress. Results: There was no significant difference in dietary energy and macronutrient intake between elderly with mild cognitive impair- ment and healthy elderly (p>0.05). Dietary total antioxidant capa- city in elderly with mild cognitive impairment is lower than in healt- hy elderly. The oxidative stress index was higher in the elderly with mild cognitive impairment compared to the healthy elderly. While the MOCA scores were positively related to dietary total antioxidant capacity, the oxidative stress index was negatively related. (p<0.05). Conclusion: High dietary total antioxidant capacity have been as- sociated with a better cognitive function. Since oxidative stress can negatively affect cognitive function, the elderly should include anti- oxidant-rich foods in their diet.
Amaç: Hafif bilişsel durum bozukluğu olan ve sağlıklı yaşlılarda diyetin toplam antioksidan kapasitesini ve oksidatif stresi değerlendirmektir. Yöntem: Kesitsel tipteki araştırma, Ankara’da özel hastaneye başvuran 40 yaşlıda yapılmıştır. Yaşlıların demografik özellikleri, 24 saatlik fiziksel aktivite kayıtları, bireysel besin tüketimi sorgulanmıştır. Bilişsel fonksiyon durumu değerlendirilmesinde “Montreal Bilişsel Fonksiyon Ölçeği (MOBİD)” kullanılmıştır. Oksidatif stresin değerlendirilmesinde serum toplam antioksidan kapasite ve serum toplam oksidan durumu değerlerine bakılmıştır. Bulgular: Hafif bilişsel durum bozukluğu olan ve sağlıklı yaşlıların diyetle enerji ve makro besin ögesi alımlarında anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Hafif bilişsel durum bozukluğu olanlarda diyetin toplam antioksidan kapasitesi, sağlıklı yaşlılara kıyasla düşüktür. Oksidatif stres indeksi ise hafif bilişsel durum bozukluğu olanlarda, sağlıklı yaşlılara kıyasla yüksektir. MOBİD skorları ile diyetin toplam antioksidan kapasitesi pozitif, oksidatif stres indeksi negatif ilişkili bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: Diyetin toplam antioksidan kapasitesinin yüksek olması, daha iyi bilişsel fonksiyonla ilişkilidir. Oksidatif stres, bilişsel fonksiyonu olumsuz etkileyebileceğinden yaşlıların diyetinde antioksidanlardan zengin besinlere yer verilmelidir.