Evaluation of the Middle School Fifth Grade Math Curriculum According to Stake’s CongruenceContingency Model


Creative Commons License

Altındağ A., Korkmaz H.

TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ ERGİSİ, vol.17, no.2, pp.463-501, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17 Issue: 2
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ ERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.463-501
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of the present study was to evaluate the middle school fifth grade math curriculum, which was implemented as of 2013-2014 academic year, according to Stake’s Congruence-Contingency Model in terms of antecedents, transactions and outcomes. In this context, 1061 students studying at schools that were selected from different socioeconomic level areas of Ankara, and 21 math teachers who worked at these schools were included in the study. The partially mixed concurrent dominant status design, which is one of the mixed approach designs, was used in the present study. The data were collected by using the success test for quantitative dimension, curriculum examination form in qualitative dimension and the teacher interview form. In conclusion, it can be said that when the curriculum cannot be applied by the teachers due to physical conditions, exam system, etc., skills which are the basics of the curriculum such as conceptual learning, problem solving, mathematical processing may not be taught as much as intended.

Bu araştırmanın amacı 2013-2014 eğitim öğretim yılında uygulamaya konulan Ortaokul 5. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programının Stake’in Uygunluk-Olasılık Modeline göre girdi, süreç ve ürün bağlamında değerlendirilmesidir. Bu doğrultuda tabakalı amaçlı örnekleme yöntemi ile Ankara ilindeki farklı sosyoekonomik düzey bölgelerden seçilen okullarda öğrenim gören 1061 öğrenci ve 21 matematik öğretmeni ile çalışılmıştır. Karma yöntem yaklaşımı desenlerinden eşzamanlı baskın durum kısmi karma desenin kullanıldığı bu çalışmada nicel boyuta yönelik başarı testi, nitel boyuta yönelik olarak ise öğretim programı inceleme formu ve öğretmen görüşme formu ile veri toplanmıştır. Sonuç olarak öğretim programının fiziki şartlar, sınav sistemi vb. sebeplerden dolayı öğretmenler tarafından uygun bir şekilde uygulanmaması, öğretim programının temele aldığı kavramsal öğrenme, problem çözme ve matematiksel süreç becerileri gibi becerilerin istenilen düzeyde kazandıramamasına yol açtığı söylenebilir.