The Mediating Role of Employee Well-Being on Linkage Between Turnover Intention of Blue-Collar Employees and Psychological Capital: A Field Study in The Furniture Industry


Creative Commons License

DEMİREL H., EKMEKCİ Ö. T.

SOSYOEKONOMI, vol.30, no.54, pp.421-441, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 30 Issue: 54
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.17233/sosyoekonomi.2022.04.22
  • Journal Name: SOSYOEKONOMI
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.421-441
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Çalışmanın amacı; psikolojik sermaye ve işten ayrılma eğilimi ilişkisinde, çalışan iyi olma halinin aracı rolünün belirlenmesidir. Hipotezler 163 mavi yakalıdan toplanan veriye, yol analizi yapılarak test edilmiştir. Buna göre; psikolojik sermaye ile çalışan iyi olma hali arasında pozitif yönde, güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Psikolojik sermaye, öznel ve psikolojik iyi olma halini pozitif yönde tahmin etmekte, iş yeri iyi olma halini doğrudan tahmin edememektedir. İşten ayrılma eğiliminin psikolojik sermaye, iyi olma hali ve alt boyutlarıyla anlamlı bir ilişkisinin olmadığı ve iyi olma hali boyutlarının aracı etkisinin bulunmadığı tespit edilmiştir. İşten ayrılma eğilimi, evli ve eğitim düzeyi yüksek çalışanlarda azalma eğilimi göstermektedir.