Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Assessing Student’ Learning Online: It’s More Than Testing

The 12th Higher Education International Conference on Teaching and Learning Quality Assurance in Higher Education Under The Pandemic, Maicao, Colombia, 25 - 26 November 2020, pp.48-63

THE EFFECT OF TIBIALIS POSTERIOR MUSCLE FATIQUE PROTOCOL ON THE STATIC AND DYNAMIC FOOT PARAMETERS

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), Madrid, Spain, 12 - 15 June 2019, vol.78, pp.1926 Creative Commons License identifier

TİBİALİS POSTERİOR KAS YORGUNLUĞUNUN ORTA AYAK BASINÇ DAĞILIMINA ETKİSİ

10. Uluslararası Protez Ortez Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 22 October 2018, pp.347 Sustainable Development

Üst Ekstremite Oyun Temelli RehabilitasyonSisteminde En Uygun Ekran Açısının Belirlenmesi

Uluslararası Kapanış Kongresi ”Ergoterapi ve Rehabilitasyon”, Ankara, Turkey, 31 May - 02 June 2017, vol.5, pp.382-383

Tibialis posterior kas yorgunluk protokolu nu n orta ayak dinamikparametrelerine etkisi

XVI. FİZYOTERAPİDE GELİŞMELERKONGRESİ, Muğla, Turkey, 21 - 25 April 2016, vol.27, pp.63

Şiddetli romatoid el-el bileği deformiteleri olan hastaya ortez uygulaması: Olgu raporu

15. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, Ankara, Turkey, 8 - 12 April 2014, vol.25, pp.61

Rus Akımı Uygulamasının Derinin pH ı Üzerine Etkisi

XV. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 8 - 12 April 2014, vol.25, pp.93-94

Geriatrik bireyler ile çalışan meslek elemanlarının mesleki doyumlarının incelenmesi Pilot çalışma

I. Uluslararası Katılımlı Yaşlı Bakım Modelleri ve Rehabilitasyon Turizmi Kongresi ve III. Geriatrik Fizyoterapistleri Kongresi, İzmir, Turkey, 21 - 23 November 2012, pp.458

Humerus shaft kırıkları sonrasında gelişen radial nöropatilerde rehabilitasyon sonuçları

XI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 17 - 19 November 2006, vol.17, pp.219

Erken Dönem Periferal Tuzak Nöropatilerde Rehabilitasyon Programı Sonuçları

XI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 17 - 19 November 2006, vol.17, pp.151

Books & Book Chapters

El bileği ve El

in: Terapatik Egzersiz: Temeller ve Teknikler, Köse Nezire, Editor, Hipokrat, Ankara, pp.658-708, 2021

Metrics

Publication

29

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals