Obstetrik Brakiyal Pleksus paralizili Olgularda Etkilenmiş ve Normal Ekstremite Arasındaki Kas ve Yağ Doku İçeriği Arasındaki farklar ve Bu Farkların Omuz Fonksiyonuna Etkisi: Ön Çalışma


DELİOĞLU K., FIRAT T., TOPUZ S., UYSAL Ö., TUNÇ Y., KARADEMİR F., ...More

Uluslararası Katılımlı 4. Pediatrik rehabilitasyon Kongresi, 20 - 22 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Hacettepe University Affiliated: Yes