Obstetrik Brakiyal Pleksus paralizili Olgularda Etkilenmiş ve Normal Ekstremite Arasındaki Kas ve Yağ Doku İçeriği Arasındaki farklar ve Bu Farkların Omuz Fonksiyonuna Etkisi: Ön Çalışma


DELİOĞLU K. , FIRAT T. , TOPUZ S. , UYSAL Ö. , TUNÇ Y. , KARADEMİR F., ...More

Uluslararası Katılımlı 4. Pediatrik rehabilitasyon Kongresi, 20 - 22 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text