Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dreams Deferred: Exploring the Masculine Mystique in August Wilson’s Fences

Journal of American Studies of Turkey, sa.46, ss.117-136, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Embodiment of the “Plantation Patriarchy” in August Wilson’s Joe Turner’s Come and Gone”

of IBU Journal of Social and Human Sciences, ss.85-99, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Diğer Yayınlar