Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Differential case marking in Turkish wh-object phrases

SOAS Working Papersin Linguistics, vol.19, pp.29-46, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hükümet programlarında kullanılan yantümcelerin tarihsel söylemçözümlemesi

Sanal Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 2017 (Other Refereed National Journals)

Ankara papers in Turkish and Turkic linguistics

Linguist List, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Koşul tümcelerinde ne soru sözcükleri

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.31, no.1, pp.255-269, 2014 (Other Refereed National Journals)

Dolaylı evet/hayır sorularında -DIk ve -mA ekleri

Dilbilim Araştırmaları, vol.1, 2012 (Other Refereed National Journals)

Dönüşlü adıllar ve eylem etkileşimi: Deneysel bir inceleme.

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.2, pp.235-246, 2007 (National Refreed University Journal)

Dil ve ikna: Türk politika söyleminde ikna edici önerme yapıları

Dilbilim Araştırmaları, pp.91-113, 2006 (Other Refereed National Journals)

Yazılı bilimsel söylemde koşul tümcelerinin anlamsal türleri, yapısalözellikleri ve iletişimsel özellikleri

Dilbilim ve Uygulamaları, vol.2, pp.123-135, 2002 (Other Refereed National Journals)

Türk öykücülüğünde kedi imgesi

Dil Dergisi, no.105, pp.83-90, 2001 (Other Refereed National Journals)

Akademik söylemde belirteçlerin belirsizlik ve olasılık işlevleri

Dilbilim ve Uygulamaları, vol.1, pp.125-138, 2000 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Turkish evidentials in interrogations

50. Annual Meeting of the SocietasLinguistica Europaea, Zürich, Switzerland, 10 - 13 September 2017

Impersonal pronouns in Turkish

Workshop on Impersonality and Related Phenomena: Diachronic and Synchronic Perspectives, Salzburg, Austria, 10 - 11 November 2016

Türkçede özne ve nesne ortaçlarının işlenmesine bağlamın etkisi

30. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Ankara, Turkey, 13 - 14 May 2016

An Optimality Theoretic Analysis of Information Structure in Turkish

16. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Ankara, Turkey, 18 - 21 September 2012

En Uygunluk Kuramı çerçevesinde Türkçede bilgi yapısının incelenmesi

26. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Isparta, Turkey, 24 - 26 May 2012

Türkçe metinlerde aile metaforu

25. Ulusal DilbilimKurultayı, Adana, Turkey, 5 - 07 May 2011

Koşul soru tümceleri

24. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Ankara, Turkey, 17 - 18 May 2010

Dolaylı evet/hayır sorularının biçimsel ve anlamsal özellikleri

21. UlusalDilbilim Kurultayında, Mersin, Turkey, 10 - 11 May 2007

Wh-complement clauses in postverbal position

XII. International Conference on Turkish Linguistics, Uppsala, Sweden, 1 - 03 August 2006

Politik söylemin ikna edici boyutları: Büyük veküçük ölçekli yapılar

XII. International Conference on Turkish Linguistics, İzmir, Turkey, 11 - 13 August 2004

Discoursal features of the Turkish official register: a corpus-basedstudy

‘Challenging the Boundaries’xx, PALA 2003, İstanbul, Turkey, 23 - 26 June 2003

Books & Book Chapters

Türkçede Özne ve Nesne Ortaçlarının İşlenmesinde Bağlamın Etkisi

in: 30. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, , Editor, Dilbilim Derneği Yayınları, Ankara, pp.227-235, 2017

Wh-complement clauses in postverbal position

in: Prof Dr Ahmet Kocaman a Armağan Dilbilime Adanmış Bir Yaşam, Büyükkantarcıoğlu, N., Özyıldırım, I. ve E. Yarar, Editor, Hacettepe Üniversitesi yayınları, Ankara, pp.395-404, 2016

Türk Politika Söyleminde Küçük Ölçekli Yapılar: Eylem ve Ad Tümceleri

in: Türkçeye Türkçe İçinden Bakan Dilbilimci Ömer Demircan a Armağan, Büyükkantarcıoğlu, N., Yarar, E ve Y. Çotuksöken, Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.138-153, 2016

Çoklu ne soruları ve özgüllük

in: 35. Yıl Yazıları, , Editor, Multilingual, Ankara, pp.122-128, 2008

Yan tümcelerde ol- eylem kökü –ebil eki etkileşimi.

in: XIX. Dilbilim Kurultayı Bildirileri, , Editor, Harran Üniversitesi Yayınları, Şanlıurfa, pp.129-143, 2005

Yardımcı eylem içeren özne ortaçlarının belirsizlikten kaçınma ilkesinegöre sınıflandırılması

in: Dilbilim İncelemeleri, , Editor, Doğan Yayıncılık, Ankara, pp.132-141, 2005

Tarihsel bir söylem çözümlemesi: hükümet programlarında kullanılanyan tümceler (1950-1999)

in: XVI. Dilbilim Kurultayı Bildirileri, , Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.256-269, 2003

Bilimsel söylemde olasılık kipi

in: XV. Dilbilim Kurultayı Bildirileri, , Editor, Yıldız Teknik Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.89-98, 2001

Bilimsel araştırma makalelerindeki 'giriş bölümleri'nin söylem yapıları.

in: XIV. Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Ekmekçi, Ö., Akıncı, SZ, Aslan, N. ve Bulut, T., Editor, Çukurova Üniversitesi Yayınları, Adana, pp.110-122, 2001

Professional translator’xxs knowledge of the subject matter

in: 25. Yıl Yazıları, Kocaman, Ahmet, Editor, Bizim Büro Yayınevi, Ankara, pp.97-102, 1997