Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Turkish evidentials in interrogations

50. Annual Meeting of the SocietasLinguistica Europaea, Zürich, Switzerland, 10 - 13 September 2017

Impersonal pronouns in Turkish

Workshop on Impersonality and Related Phenomena: Diachronic and Synchronic Perspectives, Salzburg, Austria, 10 - 11 November 2016

Türkçede özne ve nesne ortaçlarının işlenmesine bağlamın etkisi

30. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Ankara, Turkey, 13 - 14 May 2016

An Optimality Theoretic Analysis of Information Structure in Turkish

16. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Ankara, Turkey, 18 - 21 September 2012

En Uygunluk Kuramı çerçevesinde Türkçede bilgi yapısının incelenmesi

26. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Isparta, Turkey, 24 - 26 May 2012

Türkçe metinlerde aile metaforu

25. Ulusal DilbilimKurultayı, Adana, Turkey, 5 - 07 May 2011

Koşul soru tümceleri

24. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Ankara, Turkey, 17 - 18 May 2010

Dolaylı evet/hayır sorularının biçimsel ve anlamsal özellikleri

21. UlusalDilbilim Kurultayında, Mersin, Turkey, 10 - 11 May 2007

Wh-complement clauses in postverbal position

XII. International Conference on Turkish Linguistics, Uppsala, Sweden, 1 - 03 August 2006

Politik söylemin ikna edici boyutları: Büyük veküçük ölçekli yapılar

XII. International Conference on Turkish Linguistics, İzmir, Turkey, 11 - 13 August 2004

Discoursal features of the Turkish official register: a corpus-basedstudy

‘Challenging the Boundaries’xx, PALA 2003, İstanbul, Turkey, 23 - 26 June 2003

Books & Book Chapters

Türkçede Özne ve Nesne Ortaçlarının İşlenmesinde Bağlamın Etkisi

in: 30. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, , Editor, Dilbilim Derneği Yayınları, Ankara, pp.227-235, 2017

Wh-complement clauses in postverbal position

in: Prof Dr Ahmet Kocaman a Armağan Dilbilime Adanmış Bir Yaşam, Büyükkantarcıoğlu, N., Özyıldırım, I. ve E. Yarar, Editor, Hacettepe Üniversitesi yayınları, Ankara, pp.395-404, 2016

Türk Politika Söyleminde Küçük Ölçekli Yapılar: Eylem ve Ad Tümceleri

in: Türkçeye Türkçe İçinden Bakan Dilbilimci Ömer Demircan a Armağan, Büyükkantarcıoğlu, N., Yarar, E ve Y. Çotuksöken, Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.138-153, 2016

Çoklu ne soruları ve özgüllük

in: 35. Yıl Yazıları, , Editor, Multilingual, Ankara, pp.122-128, 2008

Yan tümcelerde ol- eylem kökü –ebil eki etkileşimi.

in: XIX. Dilbilim Kurultayı Bildirileri, , Editor, Harran Üniversitesi Yayınları, Şanlıurfa, pp.129-143, 2005

Yardımcı eylem içeren özne ortaçlarının belirsizlikten kaçınma ilkesinegöre sınıflandırılması

in: Dilbilim İncelemeleri, , Editor, Doğan Yayıncılık, Ankara, pp.132-141, 2005

Tarihsel bir söylem çözümlemesi: hükümet programlarında kullanılanyan tümceler (1950-1999)

in: XVI. Dilbilim Kurultayı Bildirileri, , Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.256-269, 2003

Bilimsel söylemde olasılık kipi

in: XV. Dilbilim Kurultayı Bildirileri, , Editor, Yıldız Teknik Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.89-98, 2001

Bilimsel araştırma makalelerindeki 'giriş bölümleri'nin söylem yapıları.

in: XIV. Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Ekmekçi, Ö., Akıncı, SZ, Aslan, N. ve Bulut, T., Editor, Çukurova Üniversitesi Yayınları, Adana, pp.110-122, 2001

Professional translator’xxs knowledge of the subject matter

in: 25. Yıl Yazıları, Kocaman, Ahmet, Editor, Bizim Büro Yayınevi, Ankara, pp.97-102, 1997

Metrics

Publication

33

Project

3

Thesis Advisory

6