Hükümet programlarında kullanılan yantümcelerin tarihsel söylemçözümlemesi


YARAR E.

Sanal Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 2017 (Peer-Reviewed Journal)