Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Mart 2021 TECHNOLOGY IN CANCER RESEARCH & TREATMENT

    SCI-E Kapsamındaki Dergi

  • Eylül 2018 International Journal of Hematology and Oncology

    SCI Kapsamındaki Dergi