Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of biofilm formation, and biocorrosion on denture base fractures

JOURNAL OF ADVANCED PROSTHODONTICS, cilt.5, sa.2, ss.140-146, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Üç farklı dental seramik materyalin biyofilm oluşturması ve sitotoksisitesi

Clinical Dentistry and Research, cilt.40, sa.1, ss.11-18, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BIOFILM FORMATION AND CYTOTOXICITY OF THREE DIFFERENT DENTAL CERAMIC MATERIALS

clinical dentistry and research, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tam Dişsiz Mandibular Arkta İmplant Üstü Sabit Restorasyonlar İçin Tedavi Planı

Türkiye Klinikleri J Prosthodont Special Topics, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

the effect of curing time and immersion solutiion in discoloration of hybrid composites and nanocomposites

journal of research in dental science, cilt.6, ss.11-16, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

aşırı rezorbe krete sahip geriatrik bir hastaya yumuşak astar maddesi uygulaması

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.191-196, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Patiens reffered to splint therapy a survey of one hundred fourty two patients

clinical dentistry and reserach, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

the single-tooth implant treatment for maxillary central incisors loss after trauma: case reports

Clinical Dental Research, cilt.35, ss.47-52, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anterior open bite as a complication of the treatment of bruxism with anterior bite plane: a case report

Clinical Dental Research, cilt.35, ss.53-58, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Position of fiber reinforced composites in prosthetic applications

Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diş hekimliğinde renk seçimi

Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.33, ss.52-58, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

choice of color in dentistry

hacettepe diş hekimliği dergisi, cilt.33, ss.52-58, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Overvıew Of Dental Cad Cam Systems

Journal of Biotechnology & Biotechnological Equipment, sa.1, ss.530, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

effect of different cement colors on the final color of IPS empress ceramic restoration

biotechnol biotechnol EQ, cilt.21, ss.4-10, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geleneksel post core sistemlerine bir alternatif polietilen fiber post

Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

surface characteristics of the implant systems and osseointegration

journal of dental faculty of Ataturk University, cilt.2, ss.43-50, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Otopolimerizan akrilik rezinin dayanıklılığında plazma kaplı cam liflerin etkisi

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Microleakage of Laminate Porcelain Veneers Cemented With Three Different Luting Agents 2000 Vol 4 No 1 58

Journal of Marmara University Dental Faculty, sa.1, ss.58, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Protez kaide rezinlerinin güçlendirilmesinde liflerin kullanımı

Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yumuşak astar maddelerinin fiziksel özellikleri ve protez kaidesi ile bağlantısı

Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Değişik liflerle güçlendirilmiş akrilik rezinin elektron mikroskop görüntülerinin değerlendirilmesi

Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı yüzey işlemleri uygulanan Nikel Krom alaşıma üçtip simanın bağlantısının incelenmesi

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İmplant, okluzal kuvvetler ve Osteointegrasyon

4. IBS İmplant Kongresi, 20 - 23 Nisan 2017

biofilm formation on titanium and zirconium abutments

PIEG GDIA 8. ınternational Symposium of Advanced Protocols in Oral Implantology, 19 - 22 Mayıs 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

Konvansiyonel Rezin Bazlı Simanlar ve Self Adeziv Rezin Simanların Bağlanma Mekanizmaları ve Klinik Uygulamalarının Değerlendirilmesi

Protetik Diş Tedavisi Alanında Kullanılan Konvansiyonel ve Yeni Nesil Yapıştırıcı Ajanlar, OC Sipahi, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, Ankara, ss.33-44, 2018

protetik diş tedavisi ve diş hekimliği klinik yardımcılığı

ağız ve diş sağlığı teknikerleri için dört elli diş hekimliği, gülay uzun, Editör, güneş tıp kitabevleri, Ankara, ss.297-332, 2016

ağız ve diş sağlığı teknikerleri için diş hekimliği tarihi

ağız ve diş sağlığı teknikerleri için dört elli diş hekimliği, gülay uzun, Editör, güneş tıp kitabevleri, Ankara, ss.1-7, 2016

akrilik rezinler

ağız ve diş sağlığı teknikerleri için dört elli diş hekimliği, gülay uzun, Editör, güneş tıp kitabevleri, Ankara, ss.361-374, 2016

temporomandibular rahatsızlıklar ve splintler

ağız ve diş sağlığı teknikerleri için dört elli diş hekimliği, gülay uzun, Editör, güneş tıp kitabevleri, Ankara, ss.375-384, 2016

olgu sunumları

ağız ve diş sağlığı teknikerleri için dört elli diş hekimliği, gülay uzun, Editör, güneş tıp kitabevleri, Ankara, ss.593-600, 2016