Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Aksaray’da Genç NEET Sorunu ve Çözüme İlişkin Yerel Düzeyde Strateji Önerileri

Gençlik Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.17, pp.149-163, 2019 (Other Refereed National Journals)

Avrupa’da Sektörel ve Sektörlerarası Sosyal Diyalog

Yönetim ve Çalışma Dergisi, vol.2, no.1, pp.50-63, 2018 (Other Refereed National Journals)

Refah Devletinin Dönüşüm Süreci ve “Düzgün İş” Kapsamında Sosyal Güvenlik Anlayışı

Sosyal Güvenlik Dergisi, vol.8, no.2, pp.109-128, 2018 (Other Refereed National Journals)

KİTAP DEĞERLENDİRME – Joseph Stiglitz (2004), Küreselleşme Büyük Hayal Kırıklığı

İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, vol.20, no.2, pp.75-87, 2018 (Other Refereed National Journals)

Değişen Çalışma Anlayışı ve Sosyal Girişimler:ASHOKA Türkiye Üyeleri Üzerine Bir Alan Araştırması

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, vol.53, no.1, pp.229-258, 2018 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de Genç İşsizliği ve Genç Nüfusta Atalet

Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, vol.5, no.11, pp.82-97, 2016 (Other Refereed National Journals)

Legislations For Youth Employment and Youth Unemployment Problem In Turkey

International Journal of Multidisciplinary Thought, vol.5, no.1, pp.221-226, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Değiştirdiği Çalışma Kavramı ve Yeni Bir Çalışma Alanı Olarak Sosyal Girişimler

Sosyal Güvenlik Dergisi, vol.3, no.1, pp.101-131, 2013 (Other Refereed National Journals)

Dünyada İşsizlik Sigortası ve İşsizlik Yardımı Uygulamaları

İstihdamda 3i Dergisi, no.6, pp.62-66, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Endüstri İlişkilerinin Yeni Yüzü İnsan Kaynakları Yönetimi Emeği Örgütsüzleştirme Stratejisi

Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.11, no.3, pp.147-176, 2009 (Other Refereed National Journals)

Çalışma Yaşamında Kadın İşgücüne Yönelik Cinsiyet Ayrımcılığı Uygulamaları

Kamuda Sosyal Politika Dergisi, no.11, pp.67-72, 2009 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Genç İşsizliği ile Mücadelede Alternatif Bir Çözüm: Sosyal Girişimcilik

3rd International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 28 - 30 June 2019, pp.884-895

Sendikal Krizin Çözüm Arayışları AB de Sendikal Örgütlenme ve Yeni Stratejiler

Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 27 - 29 April 2018, pp.27

Endüstri 4.0 Ekseninde İşgücünden Beklentiler İstihdam Edilebilirlik Becerilerinde Dönüşüm

Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 13 May 2018, pp.50

Türkiye’de Düzgün İş Açıkları Çerçevesinden Düzgün İş Göstergelerine Bakış

Uluslararası İstihdam ve Kariyer Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 15 December 2017, pp.113-129

Ülke Ekonomilerine Katkıları Bakımından Sosyal Girişimler ve Türkiye de Sosyal Girişimcilik

II. Uluslararası İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 27 November 2014, pp.69-72

Bir Aktif İstihdam Politikası Olarak Sözleşmeli Erlik Uygulaması

14.Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Ankara, Turkey, 25 - 27 May 2012, pp.573-621

Books & Book Chapters

Kadına Yönelik Aile İçi Duygusal Şiddet ve Önleyici Sosyal Politikalar

in: Sosyal Politika ve Şiddet, Erikli Süheyla, Editor, Orion Kitabevi, Ankara, pp.41-61, 2021

Covid-19 Pandemisinde Artan İş Yükünün Mesleki Tükenmişlik ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Sağlık Çalışanları Örneği

in: Pandemi Döneminde Yönetim Strateji Liderlik, KARADAL HİMMET, HALİS MUHSİN, MERT GÖZDE, Editor, AKADEMİ TİTİZ YAYINLARI, İstanbul, pp.137-164, 2020

Güncel Bir Sosyal Politika Problemi: Endüstri 4.0 ve İşgücü Beceri İhtiyaçlarında Dönüşümler

in: Sosyal Politika: Teori, Politika ve Uygulamalar, Erdal Tanas Karagöl, Abdülkadir Develi, Editor, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, pp.245-269, 2019

Ücretler ve Çalışma Koşulları

in: Sosyal Politika I, Abdurrahman İlhan Oral, Yener Şişman, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.208-237, 2018

New Skills for the Fourth Phase of Industrial Revolution: Challenges, Transformation and Needs

in: A Critical Review of Social Sciences Theory and Practice, Bora Yenihan, Doğa Başar Sarıipek, Gökçe Cerev, Editor, Frontpage Publications, London, pp.447-467, 2018

İstihdam, İşsizlik, Ücretler ve Çalışma Koşulları

in: Sosyal Politika, Abdurrahman İlhan Oral, Yener Şişman, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.64-89, 2018

Küreselleşmenin Personel Seçimine Etkisi

OmniScriptum Publications Türkiye Alim Kitapları, Saarbrücken, 2015

Endüstri İlişkilerinde Değişim Çoğulculuktan Bireyselciliğe

in: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Seçme Yazılar III, Türker Topalhan, Editor, Gazi Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.243-262, 2010

Yeni Teknolojilerin İnsan Kaynağı Tedarik Süreci Üzerindeki Etkisi

in: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Seçme Yazılar II, Bülent Bayat, Editor, Alter Yayınevi, Ankara, pp.176-216, 2008