Education Information

Dissertations

  • 2016 Doctorate

    Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

  • 2009 Postgraduate

    Küreselleşmenin işletmelerin personel seçme yöntem ve teknikleri üzerine etkileri : Hacettepe Üniversitesi teknokent örneği

    Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Foreign Languages

  • B2 Upper Intermediate English