Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Oral Health Status among Children with Repaired Esophageal Atresia

EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRIC SURGERY, vol.31, pp.367-373, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Oral health status of children with mouth breathing due to adenotonsillar hypertrophy

INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY, vol.113, pp.11-15, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Oral health status in patients with mucopolysaccharidoses

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, vol.60, no.4, pp.400-406, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The effect of early loss of anterior primary tooth on speech production in preschool children

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.42, no.5, pp.867-875, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Dysphagia and Oral Health

Ankara Medical Journal, pp.789-95, 2019 (Other Refereed National Journals)

Pediatric Dentistry and General Anesthesia

Ankara Medical Journal, pp.1, 2019 (Other Refereed National Journals)

DENTAL TRAUMA KNOWLEDGE LEVEL AMONG EDUCATİONAL FACULTY SENİOR STUDENTS

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.29, no.3, pp.461-467, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

A rare triple tooth in primary dentition: CT findings

PEDIATRIC DENTAL JOURNAL, vol.27, no.3, pp.157-161, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

ANKARA’DAKİ ENGELLİLER OKULLARINA DEVAM EDEN BİR GRUP ÖĞRENCİNİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI DURUMU

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.2017, pp.123-129, 2017 (Other Refereed National Journals)

Sistemik Hastalıklar ve halitozis

Türkiye Klinikleri Çocuk Diş Hekimliği, vol.2, no.2, pp.99-104, 2016 (Other Refereed National Journals)

THE ORAL HYGIENE AND DENTURE STATUS OF PEOPLE LIVING IN A RESIDENTAL HOME

CLINICAL DENTISTRY AND RESEARCH, vol.40, no.1, pp.19-25, 2016 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de tüketilen bazı kolalı içeceklerin eroziv etkileri 2004 28 3 8 14 4

Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.28, no.3, pp.8-14, 2004 (Other Refereed National Journals)

Oral health status of medically compromised children referred for dental consultations A retrospective study

Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.28, no.3, pp.41-45, 2004 (Other Refereed National Journals)

Orthodontic treatment of a patient with multiple supernumerary teeth and mental retardation

J Clin Pediatr Dent, vol.23, pp.195-200, 1999 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

Clinical and ultrastructural study of natal and neonatal teeth.

The Journal of clinical pediatric dentistry., vol.23, no.3, pp.173-177, 1999 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Oral Health Knowledge of Turkish Senior Child Development Students- Results of the Pilot Study

24th EADPH Congress-Patient-centered care: multi-sectoral approaches to improving oral health, 12 - 14 September 2019

Oral Health and Halitosis of Status Type 1 Diabetic Children: A Descriptive Study

EADPH Congress-Patient-centered care: multi-sectoral approaches to improving oral health., 12 - 14 September 2019

Birinci Sınıf Diş Hekimliği Öğrencilerinin Ağız Sağlığı Alışkanlıkları

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019, pp.154

Evaluation of The Relationship BetweenOral-Dental Health and Nutrition Problems İn Children Between 2-5 Years.

International Association of Paediatric Dentistry Regional Meeting and 25th Congress of Turkish Society of Pediatric Dentistry, 11 - 14 October 2018

A Prospective Observational Study on Facial Cellulitis of Odontogenic Origin in Children

IAPD Regional Meeting and 25th Congress of Turkish Society of Paediatric Dentistry, İstanbul, Turkey, 12 - 14 October 2018

Hemofilide ağız ve diş sağlığı sorunları

II. Hacettepe Hemofili Günleri, Turkey, 15 December 2017

dudak damak yarığı ve çocuk diş hekimi

4.Uluslar arası Türk Dudak Damak Yarığı Derneği Kongresi, 21 - 24 September 2017

Oral Health in Children with Familial Mediterranean Fever

CED-IADR/NOF Oral Health Research Congress, Vienna, Austria, 21 - 23 September 2017 identifier

Oral Health Status of Children with Mouth Breathing

Challenges in Oral Epidemiology 22nd Congress of the European Association of Dental Public Health, Vilniaus, Lithuania, 8 - 10 June 2017

Oral Mikrobiyota

1. Ulusal İnsan Mikrobiyotası ve Sağlığımıza Etkileri Kongresi, Turkey, 8 - 10 December 2016

Okul Sağlığı ve Ağız Sağlığı

I. OKUL SAĞLIĞI VE BESLENME DOSTU OKUL SEMPOZYUMU, Turkey, 28 - 29 November 2016

Çocuklarda Ağız ve Diş Sağlığında Dikkat Edilecek Noktalar

60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Turkey, 9 - 13 November 2016

Molar agenesis A rare case report

13th Congress of the European Academyof Paediatric Dentistry, 2 - 05 June 2016

Oral health status in patients with mucopolysaccharidoses

13. CONGRESS OF THE EUROPEAN ACADEMY OF PAEDIATRICDENTISTRY, Belgrade, Serbia, 2 - 05 June 2016

Hemifacial hyperthophy A case report

13th Congress of the European Academyof Paediatric Dentistry, 2 - 05 June 2016

Management of Root Fracture in Primary Dentition

25 th Congress of International Association of Paediatric Dentistry, Glasgow, United Kingdom, 1 - 04 July 2015

Conservative Management of Root Fracture in Primary Dentition

18th World Congress on Dental Traumatology, İstanbul, Turkey, 19 - 21 June 2014

X Shaped Primary Tooth in a Patient with Cleft Lip and Palate

12th Congress of European Academy of Paediatric Dentistry, sopot, Poland, 5 - 08 June 2014

Konjenital muskuler displazili bir olguda multidisipliner ekip yaklaşımı

13. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Hatay, Turkey, 7 - 09 October 2010, vol.21

Multidisiplinary approach in a case with congenital cranial nerve dysplasia

15th International Congress of the World-Muscle-Society, Kumamoto, Japan, 12 - 16 October 2010, vol.20, pp.618 identifier

Effect of chlorhexidine varnish on mutans streptococci and prostaglandin E2

42nd annual meeting of IADR-Continental European and Israeli Divisions, 26 - 29 September 2007

Books & Book Chapters

koruyucu dişhekimliği

in: Ağız ve diş sağlığı teknikerleri için dört elli diş hekimliği, Gülay Varlı Uzun, Editor, Güneş tıp kitapevleri, Ankara, pp.473-499, 2016

yarık hastalarında pedodontik yaklaşım ve tedaviler

in: dudak damak yarığı, Fatma Figen Özgür, Editor, Atlas, pp.107-118, 2015

Beslenme ve ağız diş sağlığı

in: Soru ve cevaplarla çocuk beslenmesi, Özen Hasan, Editor, akademi, pp.268-277, 2015

Probiyotikler ve Ağız Sağlığı

in: Teoriden Kliniğe Prebiyotikler Probiyotikler, Ateş Kara, Turgay Coşkun, Editor, Akademi yayınevi, pp.350-362, 2014