KİSTİK FİBROZİS PERİODONTAL HASTALIK İLİŞKİSİNİN KLİNİK VE MİKROBİYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ


duruel o., BERKER A. E. , ÖZŞİN ÖZLER C. , GHARİBZADEH HIZAL M., GÜRPINAR Ö. , Eryılmaz Polat S., ...Daha Fazla

5. ulusal klinik mikrobiyoloji kongresi, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye