General Information

Institutional Information

Unit
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Department
Maliye Bölümü
Program
Bütçe ve Mali Planlama A.B.D.

Contact

Email
utosun@hacettepe.edu.tr
Fax Phone
+90 312 299 2063
Office
HÜ İİBF Maliye Bölümü