Education Information

Education Information

  • 1985 - 1988 Doctorate

    University Of Nottingham, Mühendislik Fakültesi, Maden, United Kingdom

  • 1979 - 1984 Undergraduate

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden, Turkey