Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Les Misérables’ın ”Öz-Çeviri” Serüveni

VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 12 - 13 December 2019

Diliçi Çeviride Çevirmen ve Editör Kararları Üzerine

Türkiye’de Çeviribilim Araştırmalarının Yayın Sorunları Çalıştayı, Amasya, Turkey, 18 October 2019

Cemil Meriç’in Yeniden Çevirilerini Yan Metinler Aracılığıyla Okumak

II. Uluslararası Rumeli [Dil, Edebiyat, Çeviri] Sempozyumu, 12 - 13 April 2019

Çevirmenin Sesinden Editörün Sesine: Yeniden Basımlarıya Türkçede Yaşamak Hırsı

Asos Congress- 5. Uluslararası Filoloji Sempozyumu, 25 - 27 October 2018

Martine’den Ayşegül’e: Çeviri Çocuk Edebiyatı Üzerine Bir Yeniden Okuma ve Üst-Eleştiri Önerisi

Enriching Translation Studies through Rereadings: a Syposium with Prospective Scholars Discussing Fundamental Issues in Theory and Practice, Turkey, 28 March 2018

Görsel-İşitsel Metinlerin Çevirisi: Intouchables Filmi Örneği

XII. Frankofoni Kongresi, Denizli, Turkey, 4 - 06 May 2017

Çeviri Amaçlı Metin İncelemesi Kapsamında Bir Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Örneği: Le Petit Nicolas (Küçük Pıtırcık)

3. International Symposium on Language Education and Teaching, Roma, Italy, 20 - 23 April 2017, pp.61

Doctorat en Traductologie en Turquie

1er Congres Mondial de la Traductologie, Paris, France, 10 - 14 April 2017

Kış Uykusu Filminde Türk İmgesi

Dışa Açılım Aracı Olarak Çeviriye Kuramsal ve Uygulamalı Yaklaşımlar: Türk Kültürünün Çeviri Yoluyla Temsili, Ankara, Turkey, 15 - 16 October 2015

Books & Book Chapters

Thérèse Raquin

Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2023

Bir Kır Balosu

Can Sanat Yayınları, İstanbul, 2022

Televizyon Dizilerinin Yeniden Çevrimleri: Fransa’da Dix pour cent, Türkiye’de Menajerimi Ara

in: Çeviri(bilimde) Yeni Açılımlar, Şirin Okyayuz, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.191-222, 2021

Perde Arkası

Zeplin Kitap, İstanbul, 2019

Yeniden Basımlarda ”Diliçi Çevirmen” Olarak Editör

in: Çeviribilimde Araştırmalar, Taş Seda, Editor, Hiperlink Yayınları, pp.197-212, 2019

’Yabancı Dil Yaratımı’ ve ’Kökensiz Geri Çeviri’ Kavramları Üzerinden Bir Çeviriyi Okumak

in: Çeviribilimde Güncel Tartışmalardan Kavramsal Sorgulamalara, TAŞ Seda, Editor, Hiperlink Yayınları, İstanbul, pp.317-346, 2018

Metrics

Publication

26

Citiation (TrDizin)

3

H-Index (TrDizin)

1

Project

1

Open Access

2