Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Discrete-time survival analysis under ranked set sampling: an application to Turkish motor insurance data

JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION, cilt.89, ss.660-667, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Incorporating heterogeneity into the prediction of total claim amount

HACETTEPE JOURNAL OF MATHEMATICS AND STATISTICS, cilt.47, ss.1321-1334, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Factor risk quantification in annuity models

INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS, cilt.58, ss.34-45, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of Hygiene, Attitude, and Habits on The Removable Dentures in a Group of Patients

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, cilt.8, ss.93-97, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Sağlık Sigortasında Toplam Hasar Tutarının Kestirimiiçin Tek kısım ve İki kısım ModellerinKarşılaştırılması

İstatistikçiler Dergisi: İstatistik&Aktüerya, cilt.9, ss.87-97, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pricing Turkish longevity risk

International Journal of Ecological Economics and Statistics, cilt.37, ss.46-55, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

TÜRKİYE TRAFİK SİGORTASI İÇİN RİSK ÖLÇÜMÜ

Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, cilt.33, ss.103-111, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

RISK MEASUREMENT FOR MOTOR THIRD PARTY LIABILITY INSURANCE IN TURKEY

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, cilt.33, ss.103-111, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Gelişmekte olan bazı piyasalarda finansal risklerin uç değer kuramı ile ölçülmesi

İstatistikçiler Dergisi: İstatistikAktüerya, cilt.6, ss.86-95, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SURVIVAL DATA MINING: AN APPLICATION TO CREDIT CARD HOLDERS

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, cilt.26, ss.33-42, 2008 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Modeling Number of Claims and Prediction of Total Claim Amount

International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM), Rhodes, Yunanistan, 19 - 25 Eylül 2016, cilt.1863 identifier identifier

MODEL SELECTION CRITERION IN SURVIVAL ANALYSIS

International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM), Rhodes, Yunanistan, 19 - 25 Eylül 2016, cilt.1863 identifier identifier

Risk Measurement for Claim Amounts of A Turkish Private Health Insurance Company

2nd International Researchers-Statisticiansand Young StatisticiansCongress, Ankara, Türkiye, 4 - 08 Mayıs 2016

Hasar Sayısı Verisinin Modellenmesi Özel Sağlık Sigortası İçin Bir Uygulama

II. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 - 18 Eylül 2015

Marginal Models An Application to Insurance Data

55th Meeting of the EWGCFM, Ankara, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2015

Modeling Claim Severity in Motor Insurance Copula Approach

9th International Statistic Days Symposium, Antalya, Türkiye, 10 - 14 Mayıs 2014

Trafik Sigortasında Risk Ölçümü

8. Uluslararası İstatistik Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2013

Extreme Value Theory and Risk Analysis An Applicationfor Emerging Financial Markets

The 17th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, KOPENHAG, Danimarka, 1 - 03 Temmuz 2013, ss.137

UÇ DEĞER KURAMI VE RİSK ANALİZİ GELİŞMEKTE OLAN FİNANSAL PİYASALAR İÇİN BİR UYGULAMA

1. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi, Ankara, Türkiye, 6 - 07 Haziran 2013, ss.446