Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Discrete-time survival analysis under ranked set sampling: an application to Turkish motor insurance data

JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION, cilt.89, sa.4, ss.660-667, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Incorporating heterogeneity into the prediction of total claim amount

HACETTEPE JOURNAL OF MATHEMATICS AND STATISTICS, cilt.47, sa.5, ss.1321-1334, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Factor risk quantification in annuity models

INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS, cilt.58, ss.34-45, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of Hygiene, Attitude, and Habits on The Removable Dentures in a Group of Patients

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, cilt.8, sa.2, ss.93-97, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Sağlık Sigortasında Toplam Hasar Tutarının Kestirimiiçin Tek kısım ve İki kısım ModellerinKarşılaştırılması

İstatistikçiler Dergisi: İstatistik&Aktüerya, cilt.9, ss.87-97, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pricing Turkish longevity risk

International Journal of Ecological Economics and Statistics, cilt.37, sa.2, ss.46-55, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

TÜRKİYE TRAFİK SİGORTASI İÇİN RİSK ÖLÇÜMÜ

Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, cilt.33, ss.103-111, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Risk Capital Allocation and Sensitivity Analysis in Non Life Insurance Companies

International Journal of Statistics and Economics, cilt.16, sa.3, ss.30-42, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

RISK MEASUREMENT FOR MOTOR THIRD PARTY LIABILITY INSURANCE IN TURKEY

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, cilt.33, sa.1, ss.103-111, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Importance of Modelling the Dependence for Risk Capital Allocation

İstatistikçiler Dergisi:İstatistik&Aktüerya, cilt.8, sa.1, ss.1-9, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gelişmekte olan bazı piyasalarda finansal risklerin uç değer kuramı ile ölçülmesi

İstatistikçiler Dergisi: İstatistikAktüerya, cilt.6, ss.86-95, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SURVIVAL DATA MINING: AN APPLICATION TO CREDIT CARD HOLDERS

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, cilt.26, sa.1, ss.33-42, 2008 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Extreme Value Theory on Valuation of Actuarial Risk

11. International Statistics Days Conference, BODRUM, Türkiye, 3 - 07 Ekim 2018

Risk Measurement Using Extreme Value Theory: The Case of BIST100 Index

10th International Statistics Congress, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2017

Semi-Parametric Accelerated Failure Time Mixture Cure Model

10th International Statistics Congress, 6 - 08 Aralık 2017

Modelling Number of Claims and Prediction of Total Claim Amount

14th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics, 19 - 25 Eylül 2016

Model Selection Criteria in Survival Analysis

14th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics, 19 - 25 Eylül 2016

An Application of Survival Models in Motor Insurance

3rd International Researchers - Statisticians and Young Statisticians Congress, 24 - 26 Mayıs 2017

Modeling Number of Claims and Prediction of Total Claim Amount

International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM), Rhodes, Yunanistan, 19 - 25 Eylül 2016, cilt.1863 identifier identifier

MODEL SELECTION CRITERION IN SURVIVAL ANALYSIS

International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM), Rhodes, Yunanistan, 19 - 25 Eylül 2016, cilt.1863 identifier identifier

Usage of Frequency Severity Models in Pricing of Health Insurance

3th Conference of Health Economics, Türkiye, 8 - 09 Aralık 2016

An Optimal Investment Strategy and Sensitivity Analysis on Value at Risk

2th International Researchers - Statisticians and Young Statisticians Congress, 4 - 08 Mayıs 2016

Risk Measurement for Claim Amounts of A Turkish Private Health Insurance Company

2nd International Researchers-Statisticiansand Young StatisticiansCongress, Ankara, Türkiye, 4 - 08 Mayıs 2016

Risk Measurement of Claim Amounts of A Turkish Private Health Insurance Company

2th International Researchers - Statisticians and Young Statisticians Congress, 4 - 08 Mayıs 2016

Hasar Sayısı Verisinin Modellenmesi Özel Sağlık Sigortasi için Bir Uygulama

2. Ulusal Sigortacılık ve Aktüerya Kongresi, Türkiye, 17 - 18 Eylül 2015

Enflasyon Riskinin Anüite Fiyatlamasına Etkileri

2. Ulusal Sigortacılık ve Aktüerya Kongresi, Türkiye, 17 - 18 Eylül 2015

Hasar Sayısı Verisinin Modellenmesi Özel Sağlık Sigortası İçin Bir Uygulama

II. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 - 18 Eylül 2015

Quantification of Inflation Risk on the Annuities

19th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, 24 - 26 Haziran 2015

Marginal Models An Application to Insurance Data

55th Meeting of the EWGCFM, Ankara, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2015

Assesing the Effect of Interest Rate Models on the Future Annuity Prices

18th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, 10 - 12 Temmuz 2014

Modeling Claim Severity in Motor Insurance Copula Approach

9th International Statistic Days Symposium, Antalya, Türkiye, 10 - 14 Mayıs 2014

Trafik Sigortasında Risk Ölçümü

8. Uluslararası İstatistik Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2013

Extreme Value Theory and Risk Analysis An Applicationfor Emerging Financial Markets

The 17th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, KOPENHAG, Danimarka, 1 - 03 Temmuz 2013, ss.137

UÇ DEĞER KURAMI VE RİSK ANALİZİ GELİŞMEKTE OLAN FİNANSAL PİYASALAR İÇİN BİR UYGULAMA

1. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi, Ankara, Türkiye, 6 - 07 Haziran 2013, ss.446

Selecting the Best Pricing Model to Conform to a Country s Available Data

30th International Congress of Actuaries, Washington, Kiribati, 30 Mart - 04 Nisan 2014