Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Installation in Turkish Ceramic Art

CERAMICS-ART AND PERCEPTION, ss.100-103, 2012 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Computer-Aided Ceramic Visualization

CERAMICS-TECHNICAL, ss.66-69, 2010 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sanatsal İmgenin Coğrafi Boyutu ve ÖzgünUygulamalar ile İncelenmesi

Sanat Ve Tasarım Dergisi, ss.255-271, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Seramik Sanatında Brütalist Etki

Sanat Yazıları, ss.331-347, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gerçek Nesne Simulasyonu Olan Sanal Nesne Bağlamında Özgün Uygulamalar

Sanat Yazıları, ss.31-105, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"Siber Kültür, Siber Sanat"

SANAT YAZILARI, ss.95-108, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

DİGİTAL ESKİZ DEFTERİ OLARAK INTERNET

9. ULUSLARARASI SERAMİK KONGRESİ, Afyonkarahisar, Türkiye, 26 - 28 Kasım 2015

Sosyal Ağlar Sanat ve Sanatçı

Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 10.Ulusal Sanat Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 7 - 08 Haziran 2012, ss.311-316