Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Examination of the Film "My Father and My Son" according to the Basic Concepts of Multigenerational Family Therapy

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.13, no.1, pp.50-53, 2013 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The Risk Behaviors of High School Students and Causes Thereof: A Qualitative Study

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.34, no.1, pp.197-217, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Developing Perceived Competence Scale (PCS) for Adolescents

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, vol.7, no.1, pp.237-250, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Ortaokul Öğrencilerinin Gözünden Matematik Öğretmenleri

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.23-51, 2015 (Other Refereed National Journals)

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programının Mezunlar Tarafından Değerlendirilmesi.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.13, no.2, pp.354-372, 2013 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KARiYER DANIŞMASININ MESLEKİ KARAR, MESLEKİ OLGULUK VE KARİYER KAYGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

20.ULUSLARARASI PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ, Samsun, Turkey, 25 October 2018, pp.358-359

Üstün Yeteneklilere Yönelik Tematik Etkinlikler: İlkokul Birinci Sınıf Örneği

International Talented and Gifted Conference: New Approaches and Educational Practices. (INTAG), 4 - 06 May 2017

Üstün Yetenekli 3.Sınıf Öğrencilerine Yönelik Tematik Öğretim Etkinlikleri: Uygulama ve Değerlendirme

International Talented and Gifted Conference: New Approaches and Educational Practices. (INTAG), 4 - 06 May 2017

Investigation of Postgraduate Theses about Gifted Talented Education in Turkey

Excellence & Innovation in Basic-Higher Education & Psychology, Rijeka, Croatia, 18 May - 21 June 2016

Investigation Of Postgraduate Theses About Gifted Talented Education İn Turkey

13. Excellence in Education & Psychology: Creativity – Innovation – Latest Development in Research & Practices, 18 - 21 May 2016

Okul Öncesi Programların Üstün Özel Yetenek Açısından Sosyal Ağ Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi

Uluslararası Katılımlı 3.Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Turkey, 31 March - 03 April 2016

Books & Book Chapters