Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KARiYER DANIŞMASININ MESLEKİ KARAR, MESLEKİ OLGULUK VE KARİYER KAYGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

20.ULUSLARARASI PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ, Samsun, Turkey, 25 October 2018, pp.358-359

Üstün Yeteneklilere Yönelik Tematik Etkinlikler: İlkokul Birinci Sınıf Örneği

International Talented and Gifted Conference: New Approaches and Educational Practices. (INTAG), 4 - 06 May 2017

Investigation of Postgraduate Theses about Gifted Talented Education in Turkey

Excellence & Innovation in Basic-Higher Education & Psychology, Rijeka, Croatia, 18 May - 21 June 2016

Investigation Of Postgraduate Theses About Gifted Talented Education İn Turkey

13. Excellence in Education & Psychology: Creativity – Innovation – Latest Development in Research & Practices, 18 - 21 May 2016

Okul Öncesi Programların Üstün Özel Yetenek Açısından Sosyal Ağ Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi

Uluslararası Katılımlı 3.Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Turkey, 31 March - 03 April 2016

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

23

Citation (WoS)

3

H-Index (WoS)

1

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Project

2

Open Access

3