Education Information

Education Information

 • 2005 - 2010 Doctorate

  Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Ens, Biyokimya, Turkey

 • 2002 - 2005 Postgraduate

  Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 1997 - 2002 Undergraduate

  Hacettepe University, Eczacılık Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  Kolinesterazlarda yapı-katalitik etki ilişkisinin triarilmetan ve fenoksazin yapılı ligandlar aracılığıyla araştırılması

  Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2005 Postgraduate

  Triarilmetan ve Fenoksazin Yapılı Boyaların Plazma Kolinesterazına Etkisi

  Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English