Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Shyness And Peer Relations As Predictors Of Smartphone Addiction Among Adolescents

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Turkey, 25 October 2018, pp.509-510

KARiYER DANIŞMASININ MESLEKİ KARAR, MESLEKİ OLGULUK VE KARİYER KAYGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

20.ULUSLARARASI PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ, Samsun, Turkey, 25 October 2018, pp.358-359

Üniversite öğrencilerinin ebeveynleşme düzeylerinin çeşitli demografik değişkenler açısından incelenmesi

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Turkey, 25 October 2018, pp.141-147

Books & Book Chapters

Anomaliler ve Sözsüz Davranış

in: Sözsüz İletişim - Bilim ve Uygulamaları, Meliha tuzgöl Dost, Ahmet Metin, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.163-173, 2020