Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Shyness And Peer Relations As Predictors Of Smartphone Addiction Among Adolescents

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Turkey, 25 October 2018, pp.509-510

KARiYER DANIŞMASININ MESLEKİ KARAR, MESLEKİ OLGULUK VE KARİYER KAYGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

20.ULUSLARARASI PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ, Samsun, Turkey, 25 October 2018, pp.358-359

Üniversite öğrencilerinin ebeveynleşme düzeylerinin çeşitli demografik değişkenler açısından incelenmesi

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Turkey, 25 October 2018, pp.141-147

Books & Book Chapters

Anomaliler ve Sözsüz Davranış

in: Sözsüz İletişim - Bilim ve Uygulamaları, Meliha tuzgöl Dost, Ahmet Metin, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.163-173, 2020

Metrics

Publication

18

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

4

H-Index (Scopus)

1

Citiation (TrDizin)

3

H-Index (TrDizin)

1

Project

1

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals